Woonkwaliteit

Stuur jouw vraag eerst naar  woonkwaliteit@brugge.be of bel naar 050 47 54 31.

Woningonderzoek

Een woongelegenheid moet voldoen aan minimale normen en eisen van gezondheid, veiligheid en minimaal comfort.
Twijfel je of je woning voldoet, dan kan de burgemeester een woningonderzoek starten.
Als uit dat onderzoek blijkt dat de woning niet voldoet, dan moet de verhuurder de nodige herstellingen uitvoeren. Worden deze herstellingen niet uitgevoerd, dan wordt de huurwoning ongeschikt -en soms ook onbewoonbaar- verklaard en op een inventaris opgenomen. Staat de woning 12 opeenvolgende maanden op de inventaris dan volgt er een heffing.
Let op: een ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning mag niet worden verhuurd, te huur en/of (gratis) ter beschikking gesteld.

Conformiteitsattest voor het verhuren van een woning (NIET VERPLICHT)

De woning die je wilt verhuren, moet voldoen aan minimale normen en eisen van gezondheid, veiligheid en minimaal comfort.
Twijfel je of dit zo is, dan kan een conformiteitsonderzoek worden gevraagd.
Voor elk conformiteitsonderzoek moet voorafgaand €62,50 worden betaald.
Blijkt de woning te voldoen, dan ontvang je van de burgemeester een conformiteitsattest.
Voldoet de woning niet, dan moeten de nodige herstellingen worden uitgevoerd. Worden deze niet uitgevoerd, dan kan de woning ongeschikt -en soms ook onbewoonbaar- worden verklaard.
Een conformiteitsattest bevestigt enkel en alleen dat de gecontroleerde woning op de datum en het tijdstip van het conformiteitsonderzoek voldoet aan de woningkwaliteitseisen.
Om een woning te verhuren is voor de Stad Brugge een conformiteitsattest NIET verplicht.

Acuut risico voor de openbare veiligheid en/of gezondheid

 

Een niet-onderhouden woning en/of gebouw kan een direct gevaar vormen voor de veiligheid van de gebruikers van het openbaar domein en van vele omwonenden. In dat geval moet direct de wijkinspecteur worden gewaarschuwd.

Overbewoning

Een woning (huis, appartement, studio, ...) is maar geschikt voor een bepaald aantal bewoners. Als er te veel mensen in een woning verblijven, kan dat een risico betekenen voor bijvoorbeeld de stabiliteit van de woning. Bij een vermoeden van overbewoning kan dit worden onderzocht. Is er inderdaad sprake van overbewoning, dan moeten een aantal mensen of moet een gezin een andere woning zoeken. Een vermoeden van overbewoning deel je eerst aan de wijkinspecteur mee.

Verwaarloosde woning en/of gebouw

Een woning en/of gebouw waarvan de buitenzijde zichtbaar -van op het openbaar domein- ernstige tekenen van verwaarlozing vertoont kan op een stedelijke inventaris worden opgenomen. Als de woning en/of het gebouw 12 opeenvolgende maanden op de inventaris staat, kan er een stedelijke heffing volgen. Dit stimuleert de eigenaar om de nodige herstellingswerken uit te voeren. Melden van een vermoeden kan via woonkwaliteit@brugge.be of u spreekt er met uw wijkinspecteur over.

Huisjesmelkerij

Een woning wordt aan te veel mensen tegelijk verhuurd én/of de huurder kan maar van een deel van de woning gebruik maken. Meestal voldoet de woning niet aan de minimale eisen van veiligheid, gezondheid en comfort. Over een vermoeden van huisjesmelkerij spreek je best eerst met de wijkinspecteur.

Voorwaarden

 1. Woningonderzoek vragen:

  Je bent huurder -of de vertegenwoordige van de huurder- van de huurwoning.

 2. Conformiteitsattest vragen:

  Je bent de verhuurder van de huurwoning.

 3. Acuut risico voor de openbare veiligheid en/of gezondheid melden:

  Iedereen.

 4. Overbewoning melden:

  Iedereen.

 5. Verwaarloosde woning en/of gebouw melden:

  Iedereen.

 6. Huisjesmelkerij melden:

  Iedereen.

Procedure

In alle gevallen stuur je de vraag eerst naar e-mail woonkwaliteit@brugge.be of bel je naar 050 47 54 31.

 

Regelgeving

Vlaamse Wooncode, Kwaliteitsbesluit en het Vlaams Woninghuurdecreet.

Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als verwaarloosd.

Deel deze pagina