Aanvraag van een toelage voor de herinrichting van leegstaande bedrijfsruimtes voor kleine ondernemingen en starters

Gegevens van de aanvrager

Adresgegevens aanvrager

Gegevens van de bedrijfsruimte

Adresgegevens 2
Staat het gebouw op de lijst van leegstaande bedrijfsruimtes conform decreet van 19 april 1995 *
Hoedanigheid van de aanvrager *

Informatie over de geplande werken

Vink aan *

Deel deze pagina