Adresverandering - verhuis Belg

Verhuis je dan moet je daarvan aangifte doen.

Door de maatregelen rond Covid-19 kan er voor deze dienstverlening voorlopig nog geen afspraak ingeboekt worden. Geef je adresverandering online door via de button 'Online aanvragen' op deze pagina of neem contact op met 050 44 8000.

Opgelet: Heb je niet de Belgische nationaliteit of heeft één van de gezinsleden niet de Belgische nationaliteit, klik hier.

Vergeet niet bij je online aangifte alle gezinsleden die mee verhuizen ook te registreren.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven. 

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Indien er een minderjarige voor de eerste keer alleen verhuist met enkel mama of papa, wordt de andere ouder per brief op de hoogte gebracht. 

Procedure

  • Je doet aangifte op de plaats waar je je gaat vestigen, binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning.
  • De wijkinspecteur controleert of je verblijft op het adres
  • Na deze vaststelling krijg je een brief (uitnodiging) van de wijkinspecteur om je aan te bieden voor aanpassingen van je eID (en indien van toepassing de kids-IDs). 
  • Een 10-tal werkdagen na het bezoek van de wijkinspecteur kun je je adres op je E-ID/Kids-ID laten aanpassen aan de onthaalbalie.  Daarvoor heb je wel je pincode nodig. 
  • Wij passen je adres aan in het bevolkingsregister.

Meebrengen

Bij de aangifte:

  • identiteitskaart 

 

Uitzonderingen

Je verhuist naar het buitenland 

Je brengt ons een 2-tal dagen voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte.

Doe de aangifte via het e-loket.

Indien één van uw gezinsleden niet-Belg is, neem dan contact op via 050 44 8000.” Voor 'gemengde' gezinnen is een afschrijving niet mogelijk via e-loket.

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Wij passen je adresgegevens aan in het bevolkingsregister en je krijgt een formulier (model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats.

Een overzicht van alle Belgische ambassades en consulaten vind je via de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

www.viw.be is een interessante link naar een informatieloket voor elkeen met buitenlandse plannen.

 

Deel deze pagina