Adresverandering - verhuis Belg

Verander je van adres (verhuis je) dan moet je daarvan aangifte doen.

In het Huis van de Bruggeling is dit op afspraak.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven. 

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Procedure

 • Je doet aangifte op de plaats waar je je gaat vestigen, binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning.
 • De wijkinspecteur controleert of je verblijft op het adres
 • Na deze vaststelling krijg je een brief (uitnodiging) van de wijkinspecteur om je aan te bieden voor aanpassingen van je eID (en indien van toepassing de kids-IDs). Daarvoor heb je pin- en pukcodes nodig.
 • Na een 10-tal werkdagen na het bezoek van de wijkinspecteur kun je je adres juist laten zetten op je E-ID aan de onthaalbalie. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken.
 • Wij passen je adres aan in het bevolkingsregister.

Meebrengen

Dit produkt is ook online verkrijgbaar; zie rode knop bovenaan deze pagina.

Bij een online aangifte van adreswijziging moeten de gezinsleden die mee verhuizen apart opgegeven worden.

 

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Bij de aanvraag/aangifte:

 • identiteitskaart van een meerderjarig gezinslid. 

Na bezoek wijkinspecteur:

 • alle documenten vermeld op de uitnodiging
     • de identiteitskaart van alle bewoners (met pin- en pukcodes)
     • het trouwboekje
     • het inschrijvingsbewijs van de voertuigen (niet meer nodig: privé, de adreswijziging wordt automatisch aangepast in de databank van de DIV - bedrijfsvoertuig, aanpassing via de kruispuntbank)

Uitzonderingen

Je verhuist naar het buitenland 

Je brengt ons een 2-tal dagen voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte.

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Wij passen je adresgegevens aan in het bevolkingsregister en je krijgt een formulier (model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats.

Een overzicht van alle Belgische ambassades of consulaten vind je via de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

www.viw.be is een interessante link naar een informatieloket voor elkeen met buitenlandse plannen 

 

Deel deze pagina