Adresverandering - verhuis Belg

Verhuis je dan moet je daarvan aangifte doen.

Opgelet: Heb je niet de Belgische nationaliteit, klik hier.

In het Huis van de Bruggeling is dit op afspraak. Gemeenteafdelingen niet op afspraak.

Dit produkt is ook online verkrijgbaar.

Vergeet niet bij je online aangifte alle gezinsleden die mee verhuizen ook te registreren.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven. 

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Procedure

  • Je doet aangifte op de plaats waar je je gaat vestigen, binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning.
  • De wijkinspecteur controleert of je verblijft op het adres
  • Na deze vaststelling krijg je een brief (uitnodiging) van de wijkinspecteur om je aan te bieden voor aanpassingen van je eID (en indien van toepassing de kids-IDs). 
  • Een 10-tal werkdagen na het bezoek van de wijkinspecteur kun je je adres op je E-ID/Kids-ID laten aanpassen aan de onthaalbalie. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. Daarvoor heb je wel je pincode nodig. 
  • Wij passen je adres aan in het bevolkingsregister.

Meebrengen

Bij de aangifte:

  • identiteitskaart 

 

Uitzonderingen

Je verhuist naar het buitenland 

Je brengt ons een 2-tal dagen voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte.

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Wij passen je adresgegevens aan in het bevolkingsregister en je krijgt een formulier (model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats.

Een overzicht van alle Belgische ambassades of consulaten vind je via de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

www.viw.be is een interessante link naar een informatieloket voor elkeen met buitenlandse plannen 

 

Deel deze pagina