Adresverandering - verhuis niet - Belg

Verander je van adres (verhuis je) dan moet je daarvan aangifte doen.

Wanneer het hele gezin verhuist MOET de referentiepersoon de aangifte doen.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het nieuw adres verblijven. 

De aangifte kan gebeuren door de referentiepersoon of een meerderjarig gezinslid. Wanneer het hele gezin verhuist, MOET de referentiepersoon de aangifte doen.

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Procedure

  • Verander je van adres dan doe je aangifte.
  • Je kan geen aangifte doen van adresverandering op de gemeenteafdelingen.
  • De wijkinspecteur komt controleren of je woont op dit adres.
  • Na deze vaststelling krijg je een uitnodiging om je aan te bieden voor aanpassing van je kaart, dit kan aan het onthaal in het Huis van de Bruggeling zonder afspraak.

 

Meebrengen

Dit produkt is ook online verkrijgbaar; zie rode knop bovenaan deze pagina.

Bij een online aangifte van adreswijziging moeten de gezinsleden die mee verhuizen apart opgegeven worden.

Wanneer het hele gezin verhuist MOET de referentiepersoon de aangifte doen.

Bij de aanvraag/aangifte:

  • identiteitskaart van een meerderjarig gezinslid. 

Na ontvangst van je brief:

  • alle documenten vermeld op de uitnodiging

Uitzonderingen

Je verhuist naar het buitenland 

Je brengt ons kort voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte.

  • Je maakt een afspraak voor 'adresverandering-verhuis niet-Belg'.
  • Je brengt je verblijfskaart en het nieuw adres mee.
  • Je krijg een bewijs van uitschrijving.

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Wij passen je adresgegevens aan in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en je krijgt een formulier (model 8).

Deel deze pagina