Adresverandering - verhuis niet - Belg

Verhuis je dan moet je daarvan aangifte doen.

 

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het nieuw adres verblijven. 

De aangifte kan gebeuren door een meerderjarig gezinslid. 

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Procedure

  • Verander je van adres dan doe je aangifte.
  • Je kan geen aangifte doen van adresverandering op de gemeenteafdelingen.
  • De wijkinspecteur komt controleren of je woont op dit adres.
  • Na de vaststelling van de wijkagent krijg je een uitnodiging om je aan te bieden voor de aanpassing van je verblijfskaart, dit kan aan het onthaal in het Huis van de Bruggeling zonder afspraak.

 

Meebrengen

 

  • verblijfskaart + identiteitskaart Belgische gezinsleden

 

Uitzonderingen

Je verhuist naar het buitenland 

Je brengt ons kort voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte.

  • Je maakt een afspraak voor 'adresverandering-verhuis niet-Belg'.
  • Je brengt je verblijfskaart en het nieuw adres mee.
  • Je krijgt een bewijs van uitschrijving (model 8).

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Wij passen je adresgegevens aan in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en je krijgt een formulier (model 8).

Deel deze pagina