Gezinssamenstelling: attest aanvragen

Vraag je een attest van gezinssamenstelling dan staan op het attest alle personen vermeld die op jouw adres wonen.

Dit kunnen ouders, broers, zussen, maar ook andere inwonenden zijn.  

Op het attest staan ook alle rijksregisternummers van deze personen.

Let op! Personen die in een gemeenschap wonen( vluchtelingen, adressen van het rode Kruis,…) staan altijd alleen op het attest gezinssamenstelling vermeld. Hier ben je genoodzaakt om per persoon het attest af te drukken. (kinderen,..)

Voorwaarden

Je woont in Brugge.

Procedure

Je vraagt een attest voor jezelf die betrekking heeft op jouw gezin:

  • online, via de knop bovenaan en onderaan deze pagina
  • Je komt persoonlijk naar het onthaal in het Huis van de Bruggeling of naar je gemeenteafdeling en vraagt aan het loket het attest. 

Als je over een kaartlezer voor je elektronische identiteitskaart beschikt, kan je het attest ook aanvragen en meteen printen via de toepassing 'Mijn Dossier' van de federale overheid.

Je vraagt een attest voor iemand anders:

  • Je kan een attest voor iemand anders pas verkrijgen als dit door een bepaald artikel in de wet is toegestaan. Je moet zelf het ingeroepen artikel bij de dienst Bevolking kenbaar maken. Je neemt best eerst contact op met de dienst Bevolking
  • Kan je het aanvragen: dan breng je een volmacht mee ondertekend door die derde en ook zijn/haar elektronische identiteitskaart. .

 

Je kunt het bewijs ook aanvragen via e-mail, fax, brief of telefonisch.

Het bewijs wordt dan naar je thuis opgestuurd.

 

Meebrengen

je identiteitskaart of vervangend attest

Deel deze pagina

Contactinformatie