Attest van immatriculatie

Dit is een tijdelijk verblijfsdocument voor mensen in asielprocedure in afwachting van een beslissing van de dienst Vreemdelingen.

Het attest van immatriculatie wordt de eerste 2 jaren verlengd per 3 maand, daarna verlenging per maand.

Voorwaarden

 • Je moet minstens 12 jaar zijn
 • Je moet in Brugge wonen
 • Je moet voldoen aan de voorwaarden  cfr. vreemdelingenwetgeving

Procedure

 • Je ontvangt een uitnodigingsbrief voor afgifte van het attest van immatriculatie.
 • Je maakt een afspraak voor 'attest van immatriculatie' en meld je aan.
 • Voor verlenging van het attest van immatriculatie ontvang je geen uitnodiging. Maak een afspraak 'attest van immatriculatie' op de vervaldag of de dag erna.
 • Vroeger dan de vervaldatum komen heeft geen zin.

Meebrengen

Maak geen afspraak vóór de vervaldatum van het document.

Voor een nieuw attest van immatriculatie:

 • de uitnodigingsbrief
 • 2 pasfoto’s (indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan)
 • 3,30euro

  zie lijst met fotografen (onder documenten)

Voor verlenging van het attest van immatriculatie:

 • het attest
 • 2,50euro

Bedrag

Nieuw document: 3,30euro

Verlenging van het document: 2,50euro

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van de aanvraag, wordt het attest van immatriculatie afgeleverd met een geldigheid van 4, 6 of 9 maanden.

Regelgeving

Vreemdelingen wetgeving

Deel deze pagina