Bijlage 35

Dit is een tijdelijk verblijfsdocument voor mensen in asielprocedure of in procedure gezinshereniging in afwachting van een beslissing van de dienst Vreemdelingen. Dit document wordt afgeleverd naar aanleiding van een beroepsprocedure.

Voorwaarden

 • Je moet minstens 12 jaar zijn
 • Je moet in Brugge wonen
 • Je moet voldoen aan de voorwaarden  cfr. vreemdelingenwetgeving

 

Procedure

 • Je ontvangt een uitnodigingsbrief voor afgifte van de bijlage 35.
 • Je maakt een afspraak voor 'bijlage 35'.
 • Voor verlenging van de bijlage 35 ontvang je geen uitnodiging. Maak een afspraak 'bijlage 35' op de vervaldag of de dag erna.
 • Vroeger dan de vervaldag komen heeft geen zin.

 

Meebrengen

Maak geen afspraak voor de vervaldatum van het document.

Voor afgifte van een bijlage 35:

 • de uitnodigingsbrief
 • 1 pasfoto (indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan)
 • 2,50 euro

Voor verlenging van een bijlage 35:

 • het document
 • 2,50 euro

 

Bedrag

Nieuw document: 2,50 euro

Verlenging van het document: 2,50 euro

 

Regelgeving

Vreemdelingen wetgeving

Deel deze pagina