Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten

 • begraven (ook wel teraardebestelling genoemd)
 • cremeren

Tijdens je leven kan je deze keuze laten vastleggen in een wilsbeschikking.

Hier vind je uitleg over de procedure bij begraven (teraardebestelling).

Voorwaarden

Begraven kan ten vroegste 24 u. na het overlijden gebeuren en moet ten laatste de vijfde werkdag (zaterdag inbegrepen) na het overlijden uitgevoerd zijn.

Procedure

Iedereen die het aanbelangt kan een concessie verwerven.

De duur van de concessie begint te lopen vanaf de aankoop.

Inwoners en personen overleden op het Brugs grondgebied kunnen gratis begraven worden voor 10 jaar.

Als men later deze gratis periode wil omzetten naar een concessie begint de duur van deze concessie te lopen vanaf de datum van de begrafenis.

mogelijkheden bij begraving:

 • begraven in volle grond voor:
   • 10 jaar
   • 15 jaar
   • 25 jaar
   • 50 jaar
 • bijzetten in een grafkelder:
   • 50 jaar

 

Bedrag

begraving in volle grond

voor 50 jaar:

 • 1 persoon: 665 euro
 • vanaf 2e persoon: 1.115 euro per persoon

voor 25 jaar

 • 1 persoon: 460 euro
 • vanaf 2e persoon: 780 euro per persoon

voor 15 jaar

 • 1 persoon: 324 euro
 • vanaf 2e persoon: 521 euro per persoon

begraving in grafkelder

nieuwe concessie voor 50 jaar

 • 1 tot 3 personen 1.780 euro
 • 4 tot 6 personen 2.920 euro
 • 7 tot 9 personen 4.160 euro

Verlenging grafkelder 25 jaar

 • 1 tot 3 personen 890 euro
 • 4 tot 6 personen 1.456 euro
 • 7 tot 9 personen 2.080 euro

verlenging grafkelder 15 jaar

 • 1 tot 3 personen 534 euro
 • 4 tot 6 personen 880 euro
 • 7 tot 9 personen 1.248 euro

Ontgraving 440 euro

Overname oude kelder 50 euro (opgelet, bovenop deze prijs betaal je ook de prijs van een concessie)

Overname oud grafteken 50 euro

Taks boventallige bijzetting 440 euro

Toeslag per niet-inwoner voor het samen begraven met een inwoner

 • 50 jaar 665 euro
 • 25 jaar 460 euro
 • 15 jaar 324 euro

begraving kinderen - 10 jaar : helft van de prijs van de concessie, uitgezonderd kelders

concessie voor niet-inwoners: inwonersprijs x 2

Uitzonderingen

De begraafplaatsen zijn het hele jaar geopend.

In tegenstelling tot vorige jaren worden de begraafplaatsen NIET meer gesloten de laatste werkdag vóór 1 november.

Van 16 oktober tot en met 31 maart zijn de begraafplaatsen open van 8u tot 17u.

Van 1 april tot en met 15 oktober zijn de begraafplaatsen open van 8u tot 18u.

Regelgeving

 • politieverordening op de begraafplaatsen en het lijkenvervoer
 • belastingverordening op de lijkbezorging en op het verlenen van grondvergunningen op de stedelijke begraafplaatsen
 • decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en wijzigingen.

Deel deze pagina