Wanneer een milieuvergunning klasse 1 of 2 wordt aangevraagd, moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden.

Gedurende 30 dagen ligt de milieuvergunningsaanvraag ter inzage. Gedurende die periode kunnen derden (omwonenden, belanghebbenden) opmerkingen of bezwaren indienen.

Dit is ook zo wanneer een bodemsaneringsproject wordt ingediend bij de OVAM. Als dit op brugs gondgebied plaatsvindt, dan organiseert de stad het openbaar onderzoek.

Voorwaarden

De datum van ontvangst is van belang, omdat het bezwaar moet worden ingediend tijdens de periode van openbaar onderzoek (dit is 30 dagen). De periode van openbaar onderzoek wordt bekendgemaakt oa via een affiche die wordt uitgehangen op de plaats waarvoor de milieuvergunning is aangevraagd en via de website van de stad (inzage milieu)  

Meebrengen

bezwaarschrift

Deel deze pagina