Bib aan huis

Kan je niet meer zelf naar de bib? Dan komt de bib naar je toe en levert een bibmedewerker je bibliotheekmateriaal aan huis.
Langdurig zieken, personen met een beperking of senioren die moeilijk te been zijn, maken frequent gebruik van deze dienst.

 

Voorwaarden

Je woont in Brugge en bent lid van de bibliotheek.

Je bent een tijd (of permanent) niet in staat om zelf naar de bibliotheek te komen

 

Procedure

Denk je in aanmerking te komen?
Neem contact op met de bibliotheek of vraag ernaar aan de bibliotheekbalie.
De bibliotheek maakt met jou een afspraak voor een eerste verkennend gesprek.
Blijkt daaruit dat je in aanmerking komt, dan levert een bibliotheekmedewerker daarna op regelmatige basis bibliotheekmaterialen bij jou thuis.

 

Bedrag

Gratis als je lid bent van de bibliotheek.

Je betaalt geen extra kost voor thuislevering.

 

 

Deel deze pagina