De Belgiek: een mobiele cultuurzaal in uw buurt

foto de belgiekDe Belgiek is een ‘mobiele zaal’ die aan alle Brugse buurt- en straatcomités gratis ter beschikking gesteld wordt. De zaal dient om ontmoeting via cultuurbeleving te stimuleren tussen bewoners én tussen buurtcomités. Ze kan worden ingezet als feestzaal, volkscafé, exporuimte, tijdelijke ontmoetingsplek, theaterzaal, muziekzaal en alle activiteiten die tot gemeenschapsvorming leiden: Iedereen moet er zich welkom voelen. De Belgiek komt telkens in de wijk van vrijdag tot maandag.

Volkscafé Belgiek wordt op vrijdagavond door het Belgiekteam voorzien als vast onderdeel, dan is iedereen vanuit de buurt én daarbuiten welkom voor een gezellige babbel en een glaasje. Op zaterdag en/of zondag voorzien de buurtcomités zelf de programmatie. We staan open voor alle voorstellen, maar we geven ook graag advies. Daarvoor is het ideeënboekje ‘Wat te doen in de Belgiek?’ voorzien, waarin allerlei inspirerende activiteiten staan die kunnen dienen als leidraad voor de programmatie. Enkele voorbeelden uit dit boekje zijn: muziekquiz, volksdessertbuffet met desserts uit de buurt, geefnamiddag, foto-expo, naaiatelier, volksspelen, open podium voor muzikanten uit de buurt, expo van verzamelaars of kunstenaars uit de buurt, Sherborne (bewegingsactiviteiten) voor kinderen met ouders, samen koken gevolgd door proeverij, ….binnenruimte belgiek

Voor al deze activiteiten is de Belgiek uitgerust met: een overdekte oppervlakte van 12m op 12m, elektriciteit, toilet, basis licht- en klankinstallatie, een bar met spoelbak en frigo, stoelen en tafels, een podium van 8m op 3m, de wettelijke brandveiligheidsvoorzieningen.

Het spreekt voor zich dat de Belgiek onderdak zal geven aan een hele reeks fantastische momenten in Brugse deelgemeenten. We kijken er samen met u, organiserende comités, alvast naar uit!

 

Voorwaarden

Dit aanbod geldt enkel voor buurtcomités die erkend zijn via de Brugse Buurtcheques.

Procedure

De Belgiek is gratis voor alle Brugse buurt- en straatcomités. Bij kandidatuurstelling dient er wel rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- De aanvragende buurtcomités komen in aanmerking om te genieten van de buurtcheques van de Stad Brugge. Deze buurtcheque kan aangevraagd worden via  www.brugge.be/buurtcheques

- Er wordt samengewerkt met minimum 2 buurtcomités uit dezelfde omgeving, de comités verzorgen samen de programmatie. Bij uitbreiding worden samenwerkingen met socio-culturele verenigingen, scholen en meer dan 2 buurtcomités aangemoedigd.

- In 2016 kunnen in totaal 10 weekends worden gekozen. Comités kunnen kiezen uit 2 periodes: weekends tussen 15 april en 11 juli 2016 en de weekends tussen 17 september en 17 oktober 2016. Gelieve 2 voorkeuren te geven bij kandidatuurstelling.

-          Op vrijdagavond organiseert het Belgiekteam het volkscafé. Op zaterdag en zondag (zondag tot max 18u) voorzien de buurtcomités een programma.

- Er zijn minimum 2 overlegmomenten met alle betrokken partners: afgevaardigden uit minimum 2 buurtcomités, eventuele verenigingen of scholen en het Belgiekteam. Locatie en datum vergadering wordt bepaald na overleg.  Op overleg 1 worden mogelijke locaties voor de Belgiek bezocht en worden data en activiteiten overlopen. Overleg 2 dient om alle praktische zaken af te spreken en een gentlemens-agreement te ondertekenen.

- De buurtcomités kunnen hun kandidatuur indienen via mail ten laatste op maandag 22 februari 2016 via stef.de.blieck@bruggeplus.be. Daarna vindt de selectie plaats op basis van samenwerkingen en spreiding over grondgebied Brugge. Op donderdag 25 februari 2016 krijgen alle Buurtcomités die zich kandidaat stelden nieuws.

Op deze kandidatuur moeten volgende zaken duidelijk vermeld worden: 

- Mailadres, telefoon, adres contactpersoon voor Belgiekcommunicatie.

- Situering locatie van de werking van de buurtcomités.

- 2 voorkeurdata binnen de aangegeven periode.

- Eventuele samenwerkingen met comités/verenigingen/scholen.

- Eventuele programma-voorstellen.

We zijn benieuwd naar jullie kandidaturen. Het spreekt voor zich dat de Belgiek voor een hele reeks fantastische momenten zal zorgen in Brugse deelgemeenten. We kijken er samen met jou, organiserende comités, alvast naar uit!

De Belgiek is een project van Brugge Plus en Stad Brugge.                                                   Het ‘Belgiekteam’ zijn Stef De Blieck stef.de.blieck@bruggeplus.be 050/45 5009 en Marec Zeghers van de cel Culturele wijkwerking van Brugge Plus.

Deel deze pagina