Echtscheiding: akte opvragen

Online aanvragen

Volgens het Belgisch recht (Burgerlijk Wetboek) zijn er twee soorten echtscheidingen:

  • echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)

Voorwaarden

  • Bij een echtscheiding onderlinge toestemming moet er een volledig akkoord bereikt zijn tussen beide partijen, zowel wat betreft de verdeling van de goederen, als de alimentatie en de regeling voor de opvoeding van de kinderen.
  • Bij een echtscheiding onherstelbare ontwrichting oordeelt de rechter of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. Een schuldvraag speelt hierbij geen rol.

Procedure

De rechtbank spreekt de echtscheiding uit.

Beroep aantekenen kan binnen de maand en door alle partijen.

Het vonnis of arrest wordt van kracht van zodra het vonnis ‘kracht van gewijsde’ heeft gekregen :

  • bij echtscheiding onderlinge toestemming is dit 1 maand na de uitspraak
  • bij echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting is dit 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij

De rechtbank stuurt de documenten naar de gemeente waar je huwde.

Wij schrijven binnen de maand het vonnis of arrest van de echtscheiding over in de registers van de burgerlijke stand en verwittigen de partijen.

Vanaf die datum heeft de echtscheiding rechtskracht tegenover derden.

Een echtscheidingsakte kan je opvragen waar het vonnis of arrest werd overgeschreven en kan je ook online aanvragen.

Ben je in Brugge gehuwd, en dus ook echtgescheiden, dan kan je de echtscheidingsakte in Brugge aanvragen.

Meebrengen

Dit produkt is ook online verkrijgbaar; zie rode knop op de webpagina

Voor het ophalen van een echtscheidingsakte

  • identiteitskaart

Uitzonderingen

Wanneer het gaat over een ontbinding in België van een huwelijk in het buitenland voltrokken, wordt het vonnis/arrest naar de Burgerlijke Stand van Brussel verstuurd. Zij schrijven binnen de maand het vonnis of arrest over in hun registers van de burgerlijke stand. De echtscheidingsakte kan dan ook enkel in Brussel aangevraagd worden.

Wanneer het gaat over een ontbinding in het buitenland van een huwelijk al of niet in België voltrokken, maak je een afspraak en neem je de echtscheidingsakte mee. In bepaalde gevallen moet je nog bijkomende documenten voorleggen.

Deel deze pagina