Eensluidend verklaren

Bijna alle kopieën van documenten kan je laten eensluidend verklaren aan het origineel.

Voorwaarden

Je moet het origineel document samen met de kopie voorleggen.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij:

  • het Huis van de Bruggeling
  • alle deelgemeentehuizen
  • als het document bestemd is voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet het ondertekend worden door de Burgemeester of een Schepen. Het document krijg je dan niet onmiddellijk mee, het wordt opgestuurd.

 

Voorbeelden die eensluidend verklaard kunnen worden:

- Onderhandse overeenkomst van plaatsvertrouwing : lastgeving voor buitengerechtelijke rechtsbescherming bij toepassing van art. 490 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Meebrengen

Origineel document samen met de kopie ervan. 

Uitzonderingen

Kunnen NIET eensluidend verklaard worden:

  • afschriften van authentieke akten
  • kopieën van identiteitsstukken (eID, Kids-ID, reispas) ( maar er kan wel een attest worden opgesteld dat de gegevens van het identiteitsstuk bevestigd)
  • documenten die zijn opgesteld in een onleesbare taal en/of onbegrijpbare vorm
  • documenten waarvan de bestemming immoreel, bedriegelijk of strafbaar is
  • oorspronkelijke akten: eensluidende afschriften van akten van de burgerlijke stand, notariële akten of gerechtelijke beslissingen (deze moeten bij de gemeenten (DABS), notarissen of rechtbanken en hoven gevraagd worden)
  • uittreksels uit de Kruispuntbank Ondernemingen

Deel deze pagina