Eensluidend verklaren

Bijna alle kopieën van documenten kan je laten eensluidend verklaren aan het origineel.

Voorwaarden

Je moet het origineel document samen met het voor echt te verklaren afschrift voorleggen.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij:

  • het huis van de Bruggeling
  • alle gemeenteafdelingen
          • als het document bestemd is voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet het ondertekend worden door de Burgemeester of een Schepen.  Het document krijg je dan niet onmiddellijk mee, het wordt opgestuurd.

 

Meebrengen

Origineel document samen met de kopie ervan.

Uitzonderingen

Kunnen NIET eensluidend verklaard worden:
• afschriften van authentieke akten
• kopieën van identiteitsstukken (eID, Kids-ID, reispas)

Deel deze pagina