Erkenning kind

Bij de erkenning van een kind verklaar je de afstamming tussen vader/meemoeder en/of moeder en het kind.

De erkenning gebeurt:

 • vóór de geboorte (in de woonplaats van één van de ouders)
 • bij de geboorteaangifte (in de geboorteplaats)
 • na het opmaken van de geboorteakte (ofwel in de woonplaats van één van de betrokkenen of in de geboorteplaats van het kind).

Ouders die niet in België GEBOREN zijn nemen best vooraf contact op met de dienst burgerzaken voor informatie in verband met hun geboorteakte

Voorwaarden

Voor de erkenning door de vader/meemoeder is de toestemming (aanwezigheid) vereist van:

 • de moeder bij erkenning vóór de geboorte of erkenning van een kind jonger dan 12 jaar
 • de moeder en het kind, vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar
 • het kind vanaf de leeftijd van 18 jaar

 

Procedure

De erkenner moet zich samen met de personen van wie de toestemming vereist is aanmelden in het Huis van de Bruggeling. Gelieve hiervoor een afspraak te maken. (erkenning kan niet op de gemeenteafdelingen).

Zijn de ouders wettelijk samenwonend dan is erkenning altijd nodig, dit kan vooraf of bij aangifte van de geboorte.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een erkenningsakte op.

Familienaam van het kind ?

 • Bij erkenning vóór de geboorte: de familienaam wordt bepaald op het ogenblik van de geboorteaangifte (zie geboorte - aangifte - procedure)
 • Bij erkenning nà de geboorte behoudt het kind zijn naam of kan de naam eventueel naar die van de erkenner gewijzigd worden.

 Een erkenning door de meemoeder is ook een mogelijkheid in volgende gevallen:

 • U bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en u hebt een kind dat geboren is vóór 1 januari 2015 en dat u nog niet geadopteerd hebt.
 • U bent meemoeder en u volgt een adoptieprocedure voor het kind van uw partner. U kunt de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

 

Meebrengen

 • de identiteitskaart/paspoort/verblijfskaart van alle betrokkenen.
 • eventueel het huwelijksboekje

Bijkomend voor erkenning vóór de geboorte:

 • attest van de dokter met voorziene bevallingsdatum
 • beide ouders moeten aanwezig voor de erkenning


Bijkomend voor erkenning nà de geboorte:

 • een recente geboorteakte van het te erkennen kind, indien niet in Brugge geboren

Ouders die niet in België GEBOREN zijn nemen best vooraf contact op met de dienst burgerzaken voor informatie in verband met hun geboorteakte

Uitzonderingen

Niet-Belgen raden wij aan vooraf contact op te nemen met ons in verband met voor te leggen documenten.Regelgeving

Burgerlijk Wetboek - Personenrecht

Deel deze pagina