Erkenning kind

Bij de erkenning van een kind verklaar je de afstammingsband tussen vader/meemoeder, moeder en kind.

Een kind geboren uit gehuwde ouders moet niet erkend worden.

Als ouders wettelijk samenwonend zijn, wil dit NIET zeggen dat het kind automatisch erkend is.

De erkenning gebeurt:

 • vóór de geboorte (in de woonplaats van één van de ouders).
 • bij de geboorteaangifte (in de geboorteplaats van het kind).
 • na het opmaken van de geboorteakte (ofwel in de woonplaats van één van de betrokkenen of in de geboorteplaats van het kind).

Voorwaarden

Voor de erkenning door de vader/meemoeder is de toestemming vereist van:

 • de moeder, bij erkenning vóór de geboorte of erkenning van een kind jonger dan 12 jaar
 • de moeder en het kind, vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar
 • het kind, vanaf de leeftijd van 18 jaar

De toestemming kan gegeven worden als de persoon zelf aanwezig is bij de erkenning of door middel van een specifieke akte.

Procedure

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een erkenningsakte op.

De erkenner moet zich samen met de personen van wie de toestemming vereist is aanmelden in het Huis van de Bruggeling.  Gelieve hiervoor een afspraak te maken.  (Een erkenning kan niet in de deelgemeentehuizen).

Als ouders wettelijk samenwonend zijn, wil dit NIET zeggen dat het kind automatisch erkend is.

Familienaam van het kind?

 • Bij erkenning vóór de geboorte wordt de familienaam nog niet vastgelegd.
  dit gebeurt bij aangifte van de geboorte (zie geboorte - aangifte - procedure).
 • Bij erkenning nà de geboorte behoudt het kind zijn naam of kan de naam eventueel gewijzigd worden.  (Hiervoor wordt gecontroleerd of er aan de wettelijke bepaling voldaan wordt).

Meebrengen

 • de identiteitskaart/paspoort/verblijfskaart van alle betrokkenen.
 • eventueel het huwelijksboekje

Bijkomend bij erkenning vóór de geboorte:

 • attest van de dokter met voorziene bevallingsdatum

Bijkomend bij erkenning nà de geboorte:

 • een recente geboorteakte van het te erkennen kind, indien dit niet in België geboren is,
  (indien nodig, gelegaliseerd en vertaald). Belgische aktes worden door ons opgevraagd.

Bedrag

Een erkenning is gratis.

Uitzonderingen

Niet-Belgen raden wij aan vooraf contact op te nemen via geboorten@brugge.be in verband met voor te leggen documenten.

 

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek - Personenrecht

Deel deze pagina