Ganzenschadecommissie

Wanneer je als land- of tuinbouwer slachtoffer bent van schade aan je teelten of gewassen veroorzaakt door ganzen, dan kun je dit bij de dienst Lokale Economie melden. 

De ganzenschadecommissie komt dan bij je langs op het bedrijf. Deze commissie bestaat uit de schepen voor Landbouw, een expert en een ambtenaar van de dienst Lokale Economie. De commissie stelt de schade vast. 

De Stad Brugge zetelt in de Ganzenschadecommissie die in 2004 door het Provinciebestuur werd opgericht. 

Het is belangrijk dat je als land- of tuinbouwer je schade laat vaststellen zodat je later eventueel een vergoeding kunt krijgen.

Deel deze pagina