Getuigschrift legalisatie handtekening

De legalisatie (of wettiging) van je handtekening verzekert de echtheid van je handtekening.

Het wettigt niet de inhoud van het stuk waarop je handtekening staat.

Het "echt" verklaren van een handtekening wil zeggen: de ambtenaar bevestigt dat de handtekening wel degelijk toebehoort aan de persoon wiens naam erbij staat vermeld. Deze wettiging heeft echter niet tot doel echtheid van inhoud document te bewijzen. Een handtekening op een blanco document of onder tekst die niet verstaanbaar is, wordt niet gewettigd. 

Is het document bedoeld voor het buitenland zal je het niet onmiddellijk meekrijgen, want dat moet de bevoegde schepen tekenen.

 

 

 

Voorwaarden

Je mag geen stuk voor legalisatie van de handtekening voorleggen dat zou bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden. Dan weigert de ambtenaar van de dienst deze wettiging.

Procedure

Je gaat naar

  • het Huis van de Bruggeling
  • een gemeenteafdeling

 Is het document bedoeld voor het buitenland zal je het niet onmiddellijk meekrijgen, want dat moet de bevoegde schepen tekenen.

 

Meebrengen

  • document(en) waarop de handtekening staat
  • je identiteitskaart (of vervangend document)/ verblijfsdocument

Uitzonderingen

  • Legalisatie van handtekeningen van niet-Belgen die in België geen vaste verblijfplaats hebben, gebeurt door de Minister van Buitenlandse Zaken.
  • Handtekening van de schepen op een attest van de bevolking is enkel vereist als het document dienstig is voor BUZA Ministerie Buitenlandse Zaken - je kan het wel aanvragen in het Huis van de Bruggeling, maar het document krijg je niet onmiddellijk mee, het wordt opgestuurd.

 

Regelgeving

Algemene onderrichtingen

Deel deze pagina

Contactinformatie