Identiteitskaart Belg (e-id) aanvragen

Je identiteitskaart is het bewijs dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. 

Opgelet: Heb je niet de Belgische nationaliteit, klik hier.

Met je identiteitskaart kan je je nationaliteit en identiteit bewijzen in België, in de EU en in een aantal landen daarbuiten. Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben.

Voor je eerste identiteitskaart of voor het vernieuwen ervan ontvang je thuis een oproepingsbrief. Maak een afspraak voor een bezoek aan het Huis van de Bruggeling of ga langs in je gemeenteafdeling.

Een identiteitskaart heb je vaak nodig om elektronische formulieren op te vragen of in te vullen via elektronische loketten op websites van overheden of diensten (met kaartlezer).

Bijvoorbeeld :
www.tax-on-web.be
www.ibz.rrn.fgov.be
www.myminfin.be
www.mypension.be
www.police-on-web.be

Voorwaarden

Je bent in Brugge ingeschreven.

Procedure

Maak een afspraak voor een bezoek aan het Huis van de Bruggeling of ga langs in je gemeenteafdeling.

aanvraag:

 • je ondertekent een ‘basisdocument’ met jouw gegevens
 • Je betaalt je identiteitskaart cash of met bancontact.

Binnen de 3 weken na de aanvraag komen de codes toe en kan je je eID  komen ophalen waar je hem aanvroeg.

geldigheid

 • tussen 18 en 75 jaar: 10 jaar geldig
 • ouder dan 75 jaar: 30 jaar geldig
 • jonger dan 18 jaar:6 jaar geldig

Opgelet
Heb je dringend een e-id nodig, dan bestaan er ook spoedprocedures om die snel te bekomen. Een e-id die je dringend of zeer dringend nodig hebt, kost meer. (zie verder) 

Levertijd voor een dringende eID: bij aanvraag vóór 15u 2 dagen later in het Huis van de Bruggeling
Levertijd voor een zeer dringende eID: bij aanvraag vóór 15u de volgende dag  in het Huis van de Bruggeling of de volgende dag af te halen in Brussel  op adres FOD Binnenlandse Zaken Koloniënstraat 11 – loket 10, open van maandag tot en met vrijdag van 08u30 tot 19u30 - op zaterdag van 08u30 tot 12u30- - tel. 02/518 21 31 

De aanvraag van een spoedprocedure kan in het Huis van de Bruggeling (op afspraak) of in een van de gemeenteafdelingen. 
Afhalen van de (zeer) dringende e
ID kan wel alleen in het Huis van de Bruggeling zonder afspraak. 

Meebrengen

Je biedt je persoonlijk aan.

Bij aanvraag:

 • recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud, gelijkende pasfoto met witte achtergrond, neutrale blik - recht in de camera - mond gesloten - formaat: 45 mm hoog, 35 mm breed; het hoofd minimum 31 mm en maximum 36 mm - indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan) 

 • bedrag voor normale procedure: 18,50 euro
 • bedrag voor dringende procedure:  86,50 euro
 • bedrag voor zeer dringende procedure: 130,10 euro
 • bedrag voor zeer dringende procedure met afhaling in Brussel: 98,20 euro (vóór 15u aangevraagd de volgende dag vanaf 9u beschikbaar - adres: FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium - Koloniënstraat 11 -1000 Brussel - 02/518 21 31 - maandag tot en met vrijdag van 08u30 tot 19u30
  zaterdag van 08u30 tot 12u30) 

Bedrag

 • normale procedure: 18,50 euro
 • dringende procedure:  86,50 euro
 • zeer dringende procedure: 130,10 euro
 • zeer dringende procedure met afhaling in Brussel: 98,20 euro - vóór 15u aangevraagd de volgende dag vanaf 9u beschikbaar  op adres FOD Binnenlandse Zaken - Koloniënstraat 11 – loket 10. Dit loket is open van 8u30 tot 19u30 en op zaterdag van 08u30 tot 12u30. Men moet zich ten laatste 15 minuten voor sluiting aanbieden - tel. 02/518 21 31

 

Uitzonderingen

Voor sommige mensen is het moeilijk om zich persoonlijk te melden.

In dit geval wordt een huisbezoek georganiseerd. 

Je stuurt iemand naar het Huis van de Bruggeling of naar je gemeenteafdeling met de volgende zaken:

 • het te betalen bedrag
 • pasfoto (max. 6 maanden oud, gelijkend, neutrale blik, mond gesloten en recht in de camera tegen een witte achtergrond)
 • een doktersbriefje 

 

Kan je geen handtekening plaatsen: een doktersattest volstaat - er wordt dan genoteerd: vrijgesteld van handtekening

Deel deze pagina