Identiteitskaart (e-id) afhalen

Je krijgt thuis je pin- en pukcode toegestuurd. Dat betekent dat je de identiteitskaart kan afhalen waar de aanvraag werd gedaan.

Dit kan altijd (ook in het Huis van de Bruggeling) zonder afspraak.

Identeitskaarten en Kids IDs voor mensen (kinderen) in de gevangenis: worden geregeld in de Gemeenteafdeling Sint-Andries: Gistelse Steenweg 5248200 Brugge - T 050 72 70 40 - F 050 72 70 49 - bevolking.sint-andries@brugge.be

Procedure

  • Binnen de 4 weken na de aanvraag, ontvang je thuis via de post een brief met daarin de pin- en pukcode.
  • Met deze pin- en pukcode mag je de nieuwe identiteitskaart afhalen op de plaats waar de identiteitskaart werd aangevraagd (zonder afspraak)

Meebrengen

Bij afhaling:

  • de pin- en puk code die je per post ontvangen hebt.
  • je oude identiteitskaart of vervangend attest
  • wanneer je voor een derde de eID afhaalt breng je ook een volmacht mee van de persoon voor wie je de eID  komt afhalen
  • een minderjarige mag zelf zijn identiteitskaart ophalen (de codes zijn immers persoonlijk)
  • in het geval van een minderjarige die in een instelling verblijft, beslist de instelling zelf of deze persoon alleen komt of onder begeleiding.

Bij niet ontvangen van je pin- en pukcode:

Heb je na een maand na de aanvraag van een nieuwe eID de codes nog niet ontvangen, neem dan telefonisch contact op met de dienst om na te vragen of de codes reeds beschikbaar zijn.

Deel deze pagina