Indienen van een omgevingsvergunning of melding

Je bent klaar om je aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.

Ben je nog niet zeker of je voor de werken die je wil uitvoeren een aanvraag of een architect nodig hebt, dan kan je een afspraak maken voor stedenbouwkundige informatie aan onze themabalie.

Je kan je aanvraag digitaal indienen en opvolgen via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Je kan de aanvraag ook op papier afgeven aan het onthaal van het Huis van de Bruggeling of opsturen naar:

Huis van de Bruggeling / Wonen & Omgeving
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge

Wil je dat we samen het dossier al een eerste keer kort controleren om te zien of er nog stukken ontbreken, kan je bovenaan deze pagina een afspraak maken met de themabalie van wonen en omgeving.
Dit is een eerste screening. We kunnen je aanvraag aan de balie nog niet volledig bekijken. Je aanvraag wordt na indiening in de eerste 30 dagen volledig onderzocht. We kunnen in deze periode nog opmerkingen of aanvullingen vragen.

Meebrengen

De aanvraag moet voldoen aan de voorschriften uit het normenboek van de omgevingsvergunning. De documenten moeten op 1 zijde bedrukt en op A4 of A3 ingediend worden. Elk document hebben we twee keer nodig en mag niet gevouwen of aan elkaar geniet worden:

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.
  • De gevraagde toe te voegen addenda uit de addendabibliotheek.
  • De plannen en kleurenfoto's opgemaakt volgende de richtlijnen van het normenboek. 

Deel deze pagina