Input Output: deelnemen

Cultuurcentrum Brugge organiseert voor de zevende maal Input-Output, een wedstrijd en tentoonstelling voor jonge beeldende kunstenaars.  Het doel van deze wedstrijd is om beloftevolle jonge artiesten een kans te bieden om met hun creaties naar buiten te treden en zichzelf naar de kunstwereld toe te profileren. 

Iedereen die geboren is ná 31 december 1982 en vóór 1 januari 2000, kan gratis deelnemen aan deze wedstrijd. 

De juryleden maken een selectie voor de tentoonstelling en kiezen finaal ook een winnend werk. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met volgende peilers: inspiratie, subtiliteit, authenticiteit, originaliteit, gelaagdheid, diepgang en plastische zeggingskracht.

 

Praktische deelnemingsvereisten:

Er kan enkel worden deelgenomen door het toesturen van een deelnemingsdossier in vijfvoud.  Dit moet ór 31 juli 2017 in het bezit zijn van Cultuurcentrum Brugge.

Per post: Stad Brugge - Cultuurcentrum (Input/Output), Sint-Jakobsstraat 20,  8000 Brugge

of door afgeven aan de balie tegen ontvangstbewijs (dinsdag tot en met vrijdag van 13.00u tot 17.00u.)

 

Het deelnemingsdossier moet in VIJFVOUD worden ingediend en bestaat telkens uit:

- het ingevulde deelnemingsformulier (www.ccbrugge.be/inputoutput);

- een voorstelling van minimum vier werken waarvan één of twee (welke moet duidelijk blijken uit het dossier!) meedingen naar een plaats op de tentoonstelling van Input/Output (deze voorstelling mag bestaan uit tekst en gegevens maar MOET óók ondersteund zijn met beeldmaterieel en/of illustraties;

- een curriculum vitae van de kunstenaar.

- minstens één digitale opname (hoge resolutie) én een woordje achtergrond-informatie van elk meedingend werk, op cd-rom, DVD, USB of SD-kaart.

 

Voor Input-Output wordt door de Stad Brugge één prijs voorzien van 4.000 euro voor de maker van het winnende werk. Aanvullend onderzoeken de organisatoren de mogelijkheid om de winnaar een werk in residentie te laten realiseren. De jury heeft het recht om naast deze prijs één kunstenaar te honoreren met een eervolle vermelding ter waarde van 1.000 euro.

 

De bekendmaking van het door de jury gekozen winnende werk en de prijsuitreiking hebben plaats op zaterdag 21 oktober 2017 om 19.00u. Alle deelnemers worden uitgenodigd. De tentoonstelling van de geselecteerde werken gaat door van zondag 22 oktober 2017 t.e.m. zondag 19 november 2017 in De Bond, Buiten Smedenvest 1, 8000 Brugge, dagelijks open van 13.00 tot 18.00u.

 

Info
joeri.vanquaethem@brugge.be
050 44 82 71

Voorwaarden

Beeldende kunstenaars van 17 tot 34 jaar kunnen aan de wedstrijd deelnemen.

Procedure

Kunstenaars die willen deelnemen, bezorgen een dossier aan Cultuurcentrum Brugge. In het reglement lees je welke informatie het dossier moet bevatten. 

De jury selecteert op basis van de dossiers de kunstwerken die ze verder, in realiteit, wil bekijken. Hieruit maakt de jury een definitieve selectie voor de tentoonstelling. 

Eén winnaar ontvangt een geldprijs van 4.000 euro en de mogelijkheid om een werk in residentie te realiseren met extra werkingsbudget en professionele ondersteuning. Daarnaast kan de jury ook nog één eervolle vermelding (geldprijs van 1.000 euro) uitreiken.

VOLGENDE EDITIE: 2017 

 

Meebrengen

Het deelnamedossier moet in VIJFVOUD worden ingediend en bestaat telkens uit:

- het ingevulde deelnameformulier;
- een voorstelling van minimum vier werken waarvan één of twee (welke moet duidelijk blijken uit het dossier!) meedingen naar een plaats op de tentoonstelling van Input/Output (deze voorstelling mag bestaan uit tekst en gegevens maar MOET óók ondersteund zijn met beeldmaterieel en/of illustraties);
- een curriculum vitae van de kunstenaar;
- minstens één digitale opname (hoge resolutie) én een woordje achtergrondinformatie bij elk meedingend werk, op cd-rom/dvd.

Bedrag

Gratis deelname

Deel deze pagina