Kleine landschapselementen - KLE - toelage

Maak telefonisch een afspraak

Bomenrijen, houtkanten, heggen, sloten, veedrinkpoelen enz. zijn sterk bepalend voor het uitzicht en de aantrekkelijkheid van het landschap. Ook voor de natuur zijn deze ‘kleine landschapselementen’ van bijzondere betekenis. Allerlei dieren en planten vinden er een leefplek, of gebruiken ze als verbinding om zich van het ene gebied naar het andere te verplaatsen.

Kleine landschapselementen vragen een zeker onderhoud en nemen ruimte in die niet meteen van nut is voor de eigenaar. In de praktijk gaan vele KLE verloren en verdwijnen zo uit het landschap. De Stad Brugge wil het niet zover laten komen en werkte daarom een betoelagingssysteem uit om de aanleg en het onderhoud van KLE te bevorderen.

 

Voorwaarden

Het moet gaan om landschapselementen in het 'landelijk' gebied van de stad. Dat wil zeggen in zones die op het Gewestplan als landbouw, natuur- of parkgebied aangeduid zijn.
De toelage kan slaan op lijnvormige beplantingen (hagen, bomenrijen enz.), hoogstamboomgaarden en veedrinkpoelen.
De groenobjecten moeten uit streekeigen soorten bestaan en een duidelijk landschapselement vormen.

Procedure

 • Je moet de aanvraag doen vóór je de aanleg of het onderhoud uitvoert.
 • Je doet je aanvraag schriftelijk en stuurt deze naar het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge.
 • De aanvraag moet een opgave van de geplande werkzaamheden (wat, waar, hoeveel) en een becijfering van de daarmee overeenstemmende toelage bevatten.
 • Een aanvrager mag binnen de 4 weken na het insturen van zijn aanvraag een bericht over de toekenning verwachten.
 • De toelage wordt na de uitvoering van de werkzaamheden uitbetaald.

Andere mogelijkheid voor landbouwers
Landbouwers kunnen voor de aanplant en het onderhoud van KLE’s ook kiezen voor een beheersovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Opgelet: de toelage van de Stad en de VLM mag je niet combineren!

info toelage Vlaamse Landmaatschappij:
VLM
Frank Stubbe
Velodroomstraat 28, 8200 Brugge
t 050 45 81 00 

Meebrengen

 • Aanvraagformulier
 • Situeringsplan op 1/10.000

Bedrag

Toelage voor aanleg

 • 0,5 euro/plant voor hagen en houtkanten
 • 10 euro/plant voor hoogstammige bomen
 • 2,5 euro/plant voor knotwilgen
 • 5 euro/m³ graafwerk voor poelen

Toelage voor onderhoud

 • 0,5 euro/meter voor hagen (om de 2 jaar)
 • 1,25 euro/meter voor houtkanten (om de 5 jaar)
 • 10 euro/boom voor knotten van knotbomen (om de 5 jaar)
 • 5 euro/m³ graafwerk voor ruimen van een poel

Het stadsbestuur kan de toelage beperken tot 250 euro per aanvraag.

Regelgeving

Het reglement KLE-toelage, evenals het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina bij de aanverwante documenten.

Deel deze pagina