Klimplant in het voetpad aanvragen

Zie je graag meer groen in jouw straat? Wens je met een plant jouw straat of gevel op te fleuren? Dit is perfect mogelijk!

Als bewoner kun je een plant in het voetpad of aan de gevel van jouw woning aanplanten. Je moet hiervoor slechts de toestemming aan het stadsbestuur vragen.

Voor extra informatie, nieuws en inspiratie in verband met meer natuur in jouw omgeving kun je terecht bij:

http://www.natuurenbos.be/

http://www.natuurinjebuurt.be/

Voorwaarden

Om een vergunning te bekomen, moet de aanvraag aan een aantal standaardvoorwaarden voldoen:

 1. Het aanleggen van een geveltuin dient op een correcte manier te gebeuren:

 1. Leg enkel een geveltuin aan tegen uw eigen gevel of maak duidelijke afspraken met jouw verhuurder of buren.  Een inplanting op minder dan 50cm van de zijdelingse perceelsgrens is niet wenselijk, om onenigheid tussen buren te vermijden.  Een gevelplant kan enkel voor de gevel van de buren groeien bij toestemming van de buren.
 2. Vanaf de gevel mag de bestrating maximaal over 30cm worden weggenomen. Er moet op het voetpad altijd een vrije doorgang zijn van minimum 1m.
 3. Indien uit de databanken van de stad blijkt dat onder de verwijderde bestrating ondiepe nutsleidingen aanwezig zijn, kan een vergunning geweigerd worden.
 4. De gevelbeplanting mag niet meer dan 50cm buiten het gabariet van de gevel komen. Snoei de planten tijdig zodat ze de vrije doorgang nooit belemmeren.  Boven de 2m20 mogen de planten wat breder uitgroeien. 
 5. Houd klimplanten weg van het huis van jouw buren, uit goten, voor ramen en van dakpannen door regelmatig te snoeien. 
 6. Zorg dat alle straatnaambordjes en borden voor gas en water altijd zichtbaar blijven.
 7. De meeste planten hechten zich niet aan jouw gevel, maar hebben klimhulp nodig.  Kies een klimhulp die past bij de groeiwijze van jouw klimplant.  Kies een stevige klimhulp in een duurzaam materiaal.

 

2. Zorg voor de veiligheid bij aanleg en onderhoud van de geveltuin:

 1. Kies voor de juiste onderhoudsvriendelijke plant.  De geveltuin mag geen hinder veroorzaken voor de voetgangers en andere weggebruikers. Zo zijn stekelige of doornige planten niet wenselijk. Dergelijke planten zijn gevaarlijk voor blinden, slechtzienden en kinderen. Vermijd planten met veel bessen of planten die giftig zijn voor de mens. De medewerkers van de stad helpen jou graag verder met de soortkeuze.
 2. Om schade aan het voetpad te vermijden, is het aangeraden om bij houtachtige planten aan de buitenrand van de een antiwortelbescherming met minimum ondergrondse hoogte van 30cm worden aangebracht.
 3. Controleer regelmatig de staat van de klimhulp en grijp tijdig in.
 4. De rand rond de uitsparing in  het voetpad mag niet hoger zijn dan 10cm.  Vermijd scherpe randen om ongevallen te voorkomen.

 

De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin. Dit onderhoud dient dermate te gebeuren dat ten allen tijde voldaan wordt aan de algemene voorwaarden. Indien onderhoud achterwege blijft, kan de stad de nodige onderhoudshandelingen ambtshalve uitvoeren en de kost hiervan terug vorderen bij de vergunninghouder.

Bij het verwijderen van de geveltuin dient de vergunninghouder het voetpad terug te herstellen in de oorspronkelijk toestand. Indien dit niet gebeurt, kan de stad dit herstel ambtshalve uitvoeren en de kost hiervan terug vorderen bij de vergunninghouder.

Procedure

Om een geveltuin aan te planten, is de eigenaar, bewoner of huurder verplicht om eerst een aanvraag bij de stadsdiensten in te dienen om een vergunning te bekomen. De geveltuin wordt na het verkrijgen van een vergunning gerealiseerd.

Je deelt het volgende mee in je aanvraag:

 • De plantsoort die je wenst te plaatsen;
 • De breedte van het voetpad en of er een verhoogd voetpad is;
 • Een foto of schets van de plaats aan de gevel waar je de plant wenst te plaatsen.

Hoe dien je je aanvraag in?

Het stadsbestuur behandelt jouw aanvraag.

Je ontvangt de toelating van het stadsbestuur.

Bedrag

 • Stad Brugge levert de vergunning kostenloos af.
 • Alle kosten die verbonden zijn aan het aanplanten, onderhouden en verwijderen van de geveltuin worden door de vergunninghouder gedragen. 

Regelgeving

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen

Deel deze pagina