Laatste wilsbeschikking: begraven of cremeren

Je kan laten registreren wat er met je lichaam, na overlijden, moet gebeuren; begraven of cremeren.

De laatse wilsbeschikking geldt levenslang, maar de betrokkene kan deze altijd wijzigen of intrekken.

Voorwaarden

 • Je bent minstens 16 jaar.
 • Je woont in Brugge.

Procedure

Je kan kiezen voor:

 • begraven van het stoffelijk overschot
 • crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of de Belgische territoriale zee
 • crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging
 • uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging

Kom persoonlijk.

Kom je naar het Huis van de Bruggeling? Maak dan een afspraak.

Meebrengen

identiteitskaart

Uitzonderingen

Ouders kunnen in plaats van hun kind een wilsverklaring ondertekenen wanneer het kind jonger is dan 16 jaar.

Regelgeving

Decreet van 9 december 2011 van de Vlaamse Gemeenschap, houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging.

Deel deze pagina