Attest van leven

Vraag uw attest aan via het e-loket.

Een attest van leven toont aan dat een persoon nog in leven is volgens de gegevens van het bevolkingsregister.

 • Een attest van leven wordt vooral gevraagd aan gepensioneerden die lange tijd in het buitenland verblijven.
 • Organisaties of instellingen die dit document aanvragen zijn onder andere verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, banken, openbare besturen, advocaten, notarissen, rechtbanken, ambassades of consulaten.

Voorwaarden

 • Je woont in Brugge.

Procedure

 • Je kunt het attest van leven online aanvragen.
 • Als je over een kaartlezer voor je elektronische identiteitskaart beschikt, kan je dit attest ook aanvragen en meteen printen via de toepassing 'Mijn Dossier' van de Federale Overheid.

Uitzonderingen

 • Je komt het halen voor een derde. Je brengt een volmacht mee ondertekend door die derde en ook zijn/haar elektronische identiteitskaart.
 • Hoe afschrift/uittreksel/attest voor het buitenland aanvragen?
  • Europese Unie: Voor documenten, door ons afgeleverd en bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie, kan een vertaalhulp (enkel voor Belgen) worden afgeleverd.
  • Buiten Europese Unie:  Legalisatie of apostille voor afschriften/uittreksels (zowel voor Belgen als Niet-Belgen).

Neem hiervoor contact op met burgerzaken@brugge.be.

Deel deze pagina