Losse standplaats op de markt aanvragen

Op de Brugse markten zijn steeds een aantal losse standplaatsen ter beschikking voor marktkramers zonder abonnement. 

De toewijzing ervan gebeurt voor de woensdagmarkt via voorinschrijving en voor de zaterdagmarkt via wekelijkse lotingen.

Voorwaarden

Administratief

  • Je moet een geldige machtiging tot ambulante handel als werkgever bij hebben (geen kopie!)
  • Je bent, als houder van de machtiging ambulante handel als werkgever, persoonlijk aanwezig op de loting voor de zaterdagmarkt.
  • Door deelname aan de loting verplicht je je er toe om het marktreglement voor de openbare markten na te leven en te respecteren. 

Afmetingen

  • De afmetingen voor een losse standplaats zijn beperkt tot 4 meter voorzijde en 2 meter diepte.

Procedure

Woensdagmarkt (allerhande voedingswaren, bloemen en planten)

4 losse standplaatsen van 4m worden toegewezen via voorinschrijving en waarbij voorrang wordt gegeven aan de verkopers van seizoensgebonden, korte keten streekproducten (bv. hoeveproducten, dragers van label 100% West-Vlaams,...). Indien onvoldoende kandidaten met dergelijke producten, worden de (resterende) plaatsen verloot onder de andere kandidaten.

De losse standplaatsen op de woensdagmarkt worden telkens toegewezen per kwartaal en de toewijzing voor deelname aan een volgend kwartaal zal steeds gebeuren op de 1e werkdag van het voorgaande kwartaal om 9u30 in het Huis van de Bruggeling.

Dwz dat de toewijzing voor:
januari - februari - maart zal gebeuren op de 1e werkdag van oktober
april - mei -juni zal gebeuren op de 1e werkdag van januari
juli - augustus - september zal gebeuren op de 1e werkdag van april
oktober - november - december zal gebeuren op de 1e werkdag van juli

Kandidaturen moeten ten laatste op de laatste dag van het lopend kwartaal worden ingediend (vb op 31 december voor toewijzing op eerste werkdag van januari) om te kunnen deelnemen aan de loting voor de plaatsen tijdens het eerstvolgende kwartaal.

Indien er onvoldoende kandidaturen zijn voor de beschikbare plaatsen dan krijgt de eerstvolgende kandidaat die zich aanmeldt en voldoet aan de vooropgestelde criteria, meteen de plaats.

Het verschuldigde standgeld (€13/marktdag x aantal marktdagen/kwartaal) wordt geïnd via dienst Financiën.

Marktplan met risicoplaatsen

Zaterdagmarkt (alle nieuwe koopwaar en voedingswaren, bloemen en planten)

De risicoloting voor de zaterdagmarkt vindt elke zaterdag om 8 uur plaats in:

  • 't Lindenhof, Vrijdagmarkt 8 

Wil je hierover een medewerker aan het loket spreken, dan maak je hiertoe telefonisch een afspraak.

 

Meebrengen

Een geldige machtiging tot ambulante handel als werkgever (geen kopie!). Werkgever/houder machtiging moet persoonlijk aanwezig zijn.

Bedrag

Het tarief voor een standplaats van de risicoloting bedraagt:

  • op woensdag 13 euro/marktdag/standplaats
  • op zaterdag 22 euro/marktdag/standplaats

Gelieve pasmunt mee te brengen.

Regelgeving

Gemeentelijk reglement op de openbare markten.

Deel deze pagina