Geluidsnorm muziek: afwijking aanvragen

Voor grotere evenementen, vaak in openlucht, waarbij elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld (festival, optreden, kermis,  groot openluchtevenement, dansfeest,… bijzondere gelegenheid) met een hoger geluidsniveau, kun je een afwijking op de geldende geluidsnormen vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Voor gewone kleinere evenementen (binnen, zaal, restaurant,....) is vaak een gewone muziekmelding voldoende. Een gewone muziekmelding vraag je aan bij dienst Leefmilieu. Het toegelaten geluidsniveau bedraagt dan LAeq,15 min 85 dB(A) en LAmax, slow 92 dB(A). 
Het formulier hiervoor vind je op een andere pagina: nl. muziekmelding

Procedure

Je moet de aanvraag tot afwijking minstens 2 maanden voor de datum van het evenement indienen:

  • online via het formulier op deze pagina (knop 'online aanvragen')

Het college van burgemeester en schepenen beslist hierover en kan steeds beperkende maatregelen opleggen.

 

Uitzonderingen

Een melding voor het spelen van muziek wordt ingediend als men maximaal 85 dB(A)LAeq15min speelt. In dit geval is geen beslissing van het College van burgemeester en schepenen nodig. 
Zie andere pagina: muziekmelding

Regelgeving

  • Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet) en verdere wijzigingen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) en verdere wijzigingen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiene (VLAREM II) en verdere wijzigingen.

Deel deze pagina

Contactinformatie