Geluidsnorm muziek: afwijking aanvragen

Organiseer je een evenement dan kan je een gewone muziekmelding indienen bij het college van Burgemeester en Schepenen. Het toegelaten geluidsniveau bedraagt dan LAeq,15 min 85 dB(A) en LAmax, slow 92 dB(A). 

Als je een evenement organiseert met een optreden, dansfeest,… (bijzondere gelegenheid) en je wilt muziek spelen van een hoger geluidsniveau, dan kun je een afwijking op de geldende geluidsnormen vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Een geluidsniveau kan worden aangevraagd van

> 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

of van

> 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min.

 

Procedure

Je moet de aanvraag tot afwijking minstens 2 maanden voor de datum van het evenement indienen:

  • online via het formulier op deze pagina (knop 'online aanvragen')
  • via brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge
  • afgeven aan het onthaal in het Huis van de Bruggeling 

Het college van burgemeester en schepenen beslist hierover en kan steeds beperkende maatregelen opleggen.

 

Meebrengen

je kan dit online aanvragen. 

je kan dit formulier invullen en de nodige bijlagen toevoegen. Aanvraagformulier: Afwijking Muziek.

Uitzonderingen

een melding voor het spelen van muziek wordt ingediend als men maximaal 85 dB(A)LAeq15min speelt. In dit geval is geen beslissing van het College van burgemeester en schepenen nodig. 

Regelgeving

  • Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet) en verdere wijzigingen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) en verdere wijzigingen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiene (VLAREM II) en verdere wijzigingen.

Deel deze pagina