Naamsverandering

Je familienaam of je voornaam kan je laten wijzigen.

Een familienaam wijzigen kan eventueel naar aanleiding van:

 • een erkenning (alleen voor minderjarigen)
 • een gerechtelijke procedure (adoptie, ontkenning of betwisting vaderschap)
 • een aanvraag bij de Federale Overheidsdienst Justitie (Koninklijk besluit).

Een voornaam wijzigen kan eventueel naar aanleiding van een adoptieprocedure of kan aangevraagd worden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand (in het Huis van de Bruggeling)

Voorwaarden

 • je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister van Brugge
 • als je in het buitenland verblijft en niet bent ingeschreven in de registers: bij de ambtenaar van de gemeente waar je laatst was ingeschreven
 • als je niet ingeschreven bent in België en niet in het buitenland verblijft: kan dit bij de ambtenaar van het eerste district van Brussel.

 

 

Procedure

Een persoon die de voornaam wil veranderen, kan een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand - Maak hiervoor een afspraak.

Dit kan:

 • bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar men is ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister.
 • als men in het buitenland verblijft en niet is ingeschreven in de registers: bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar men laatst was ingeschreven.
 • als men niet is ingeschreven in België en niet in het buitenland verblijft: bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van het eerste district van Brussel.

Na controle van de documenten kan de voornaamsverandering worden toegestaan als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Binnen de drie maanden na het verzoek schrijft de ambtenaar van Burgerlijke Stand die de voornaamswijziging toestaat, dit in de registers over. De voornaamsverandering gaat in op de datum van overschrijving.

Als de ambtenaar van Burgerlijke Stand de voornaamswijziging weigert, kan de verzoeker binnen de dertig dagen na kennisgeving van de weigering een beroep instellen bij de familierechtbank.

Familienaamswijzigingen bij Koninklijk besluit of Ministerieel besluit gebeuren bij

 • Federale Overheidsdienst Justitie
  dienst naamsverandering
  Waterloolaan 115, 1000 Brussel
  02/542 67 03 (naam NL)

 http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering/verandering_voornaam

Meebrengen

 • je eID
 • een recente geboorteakte met alle randmeldingen (indien niet in Brugge geboren)

ben je geen Belg, neem dan vooraf contact op met ons om te weten welke documenten je moet meebrengen.

 

Bedrag

 • voornaamswijziging is gratis
 • familienaamswijziging bij Koninklijk besluit: 49 euro, indien wijziging toegestaan is 

 

Deel deze pagina