Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 worden de bouwvergunning en milieuvergunning samengevoegd tot één vergunning, de omgevingsvergunning.

Het indienen, opvolgen en behandelen van een omgevingsdossier gebeurt sindsdien via het portaal van de Vlaamse overheid: het omgevingsloket

Wat zijn de voorschriften van mijn perceel en
heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Hoe dien ik een aanvraag in?

Hoe kijk ik een omgevingsdossier in?

Deel deze pagina

Contactinformatie