Stoep en greppel proper houden en onkruidbestrijding

Onkruid, slijk, zand, vuilnis, … voor de deur en/of in de greppel?  Van iedere burger verwacht de Stad dat hij/zij het voetpad en de greppel voor het huis dat hij/zij bewoont of er een handelszaak in heeft, proper houdt. 

Daarom nodigt de Stad je uit om het voetpad en/of de greppel voor je woning proper te houden.  Via een kaart wordt de bewoner op de hoogte gebracht indien het voetpad en/of de greppel een beurt kan gebruiken.  Wie deze stedelijke richtlijn niet naleeft, riskeert een boete. 

Het stadsbestuur vindt een propere stad belangrijk en rekent daarom ook op ieders medewerking.

Meer info over pesticidenvrij onkruid verwijderen: www.zonderisgezonder.be

onkruidbestrijding

 

Deel deze pagina

Contactinformatie

Contactpersonen