Overlijdensakte

Wanneer iemand overlijdt op Brugs grondgebied maakt de ambtenaar van Stad Brugge een "akte van overlijden" op als bewijs van dit overlijden. Deze akten worden bewaard door de gemeente.


Je kan uittreksels uit deze akte verkrijgen. Ook de akten van de vroegere randgemeenten van Brugge (vóór de fusie van 1 januari 1971) zijn te verkrijgen.

Procedure

De belanghebbenden kunnen een overlijdensakte bekomen.

Wij leveren af:

  • een volledig afschrift van de overlijdensakte
  • een uittreksel uit de overlijdensakte (beperkte info)
  • een meertalige (internationale) overlijdensakte

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten in bepaalde gevallen voorzien zijn van een legalisatie of apostille.
Legaliseren kan bij:

Van inwoners van Brugge van Belgische nationaliteit, overleden in het buitenland, kan de overlijdensakte, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoals o. a. legalisatie, beëdigde vertaling, enz.), in onze registers overgeschreven worden.

Ook van deze overgeschreven akte leveren wij afschriften af.

De aanvraag kan gebeuren via mail, telefonisch of op afspraak aan een themabalie.

Meebrengen

identiteitskaart

Uitzonderingen

Voor overlijdensakten tot en met 1915 kan u terecht bij het Stadsarchief, Burg 11A, t 050 44 82 60

Voor akten van Brugge raadpleeg www.archiefbankbrugge.be (grenzen voor 1971).

Deel deze pagina