Overlijdensakte

Wanneer iemand overlijdt op Brugs grondgebied maakt de ambtenaar van Stad Brugge een "akte van overlijden" op als bewijs van dit overlijden. Deze akten worden bewaard door de gemeente.

Je kan uittreksels uit deze akte verkrijgen. Ook de akten van de vroegere randgemeenten van Brugge (vóór de fusie van 1 januari 1971) zijn te verkrijgen.

Procedure

 1. De belanghebbenden kunnen een overlijdensakte bekomen.
 2. De aanvraag kan gebeuren via mail, telefonisch of op afspraak in het Huis van de Bruggeling of in één van de deelgemeentehuizen.
 3. Wij leveren af:
  • Volledig afschrift van de overlijdensakte
  • Uittreksel uit de overlijdensakte (beperkte info)
  • Meertalige (internationale) overlijdensakte
 4. Van inwoners van Brugge van Belgische nationaliteit, overleden in het buitenland, kan de overlijdensakte, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoals o. a. legalisatie, beëdigde vertaling, enz.), in onze registers overgeschreven worden. Ook van deze overgeschreven akte leveren wij afschriften af.
 5. Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten in bepaalde gevallen voorzien zijn van een legalisatie of apostille. Legaliseren kan bij:

Federale overheidsdienst buitenlandse zaken
Dienst legalisatie
Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel
t 02 501 87 85
legalisatie.bz@diplobel.fed.be

Meebrengen

Identiteitskaart

Uitzonderingen

 • Voor overlijdensakten tot en met 1915 kan u terecht bij het Stadsarchief, Burg 11A. 
 • Voor akten van BruggeI raadpleeg www.archiefbankbrugge.be (grenzen voor 1971).

Deel deze pagina