Premie restauratie en kunstige herstellingen

BESCHERMDE MONUMENTEN
Ben je eigenaar van een beschermd monument dan kan je voor onderhouds- of restauratiewerken een beroep doen op een subsidie vanwege de Vlaamse Overheid. In de meeste gevallen bedraagt deze 40% op alle onderhouds- of restauratiewerken. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

NIET-BESCHERMDE ERFGOEDPANDEN
Ben je eigenaar van een gebouw dat niet beschermd is als monument maar die wel waardevol is op kunsthistorisch of stadslandschappelijk vlak, kan je een subsidie krijgen voor restauratiewerken.
Deze stadssubsidie bedraagt 50% voor gevels aan de straatzijde en 30% voor opmerkelijke interieurs of achtergevels, steeds met een gezamenlijk maximum van 18.750 euro.

De Raadgevende Commissie Stedenschoon geeft advies op de aanvragen. Zij evalueert mee of het pand voldoende erfgoedwaarde heeft en of de restauratiewerken in aanmerking komen voor subsidiëring. 

Procedure

Bij vragen omtrent werken aan beschermde monumenten en de mogelijke subsidies neem je best contact op met Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen en de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken van de Stad Brugge.

Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen


Bespreking van een project of een oriënterend gesprek met een medewerker kan enkel na afspraak.

        FOTO VOOR                              FOTO NA

 Restauratiepremie           Restauratiepremie foto na

 

 

Meebrengen

Bij een infovraag: foto's, plannen en/of schetsen

Bedrag

 • bij beschermde monumenten
  subsidie bedraagt

  • meestal 40 procent op alle onderhouds- of restauratiewerken

  • betaald door de verschillende overheden: de Vlaamse Overheid, de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Brugge.

 • bij niet-beschermde erfgoedpandenstadssubsidie bedraagt

  • 50 procent voor gevels aan de straatzijde

  • 30 procent voor opmerkelijke interieurs of achtergevels

  • steeds met een gezamenlijk maximum van 18.750 euro.

Regelgeving

Reglement subsidie kunstige herstellingen

Deel deze pagina