Toelage voor de verharding van private toegangswegen tot land- en tuinbouwuitbatingen

Land- en tuinbouwers kunnen een toelage van Stad Brugge krijgen als ze de private toegangsweg tot hun erf laten verharden.

Voorwaarden

 • Je land- en/of tuinbouwuitbating ligt in Brugge.
 • Je land- en/of tuinbouwuitbating mag niet gelegen zijn in een op het gewestplan ingetekende ambachtelijke zone of industriezone.
 • De premie is er enkel voor de definitieve verharding voor één toegangsweg, in duurzame materialen zoals tarmac, beton of kasseien.
 • De toegangsweg moet een minimumbreedte van 2,50 m hebben.
 • De lengte van de toegangsweg wordt gemeten vanaf de aansluiting op de openbare weg tot aan de land- en/of tuinbouwuitbating, met uitsluiting van binnenplaatsen en eventuele achterliggende verhardingen.

Procedure

 • Je dient online (via de knop "online aanvragen"), per e-mail of schriftelijk je aanvraag in en dit voor de werkzaamheden begonnen zijn.
  Indien je een medewerker wil contacteren hiervoor, maak je telefonisch een afspraak.
 • Je mag de werkzaamheden slechts starten na principieel akkoord van het College.
 • Na de werkzaamheden dien je alle voldane facturen in: ofwel de facturen van de uitvoerende aannemers ofwel de aankoopfacturen als je de werkzaamheden zelf uitvoert.
 • De Stad schrijft het premiebedrag op je rekening over.

Meebrengen

Voor de werkzaamheden:

 • schriftelijke aanvraag voor de premie

Na de werkzaamheden:

 • alle facturen

Bedrag

De toelage bedraagt 40% van de kosten (BTW excl.) en is beperkt tot maximum van 10 euro per strekkende meter.

Uitzonderingen

Indien het eigendom verandert van bestemming door toedoen van de aanvrager, en dit binnen de 10 jaar na toekenning van de toelage, moet je de premie terugbetalen.

Regelgeving

Niet van toepassing

Deel deze pagina