Registratie privéslachting en slachtbewijs

Maak telefonisch een afspraak

Wanneer je een dier wil slachten moet dit geregistreerd worden.  De registratie moet persoonlijk en éénmalig gebeuren door de eigenaar van het dier in de gemeente waar de eigenaar is ingeschreven.

Aflevering van het slachtbewijs is nodig voor particuliere thuisslachting van varkens, schapen en geiten. 
Per dier wordt een afzonderlijk slachtbewijs opgemaakt.

Procedure

  • Je maakt telefonisch een afspraak om aangifte te doen.
  • Je brengt je eID mee en het beslagnummer (nummer van de boerderij waar het betrokken dier afkomstig van is). Het nummer bestaat uit BE gevolgd door 8 cijfers.

Bij een particuliere thuisslachting (varkens, schapen en geiten) dient de slachtingsaangifte minstens 2 werkdagen op voorhand door de eigenaar te gebeuren bij de gemeente van je woonplaats. Een slachtingsaangifte blijft 8 dagen geldig.

Runderen en paarden mogen enkel in een slachthuis geslacht worden. Wanneer de particuliere slachting in het slachthuis plaatsvindt, gebeurt de aangifte in het slachthuis. 

 

Meebrengen

Je brengt je eID mee en het beslagnummer (nummer van de boerderij waar het betrokken dier afkomstig van is). Het nummer bestaat uit BE gevolgd door 8 cijfers.

Regelgeving

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen, datum 22/09/2014.

Deel deze pagina