Reistoelating minderjarige

Ben je minderjarig en reis je naar het buitenland zonder moeder, vader of voogd dan moet je in het bezit zijn van een reistoestemming die ondertekend is door de ouders of voogd. Dit geldt ook als je vergezeld wordt door andere volwassenen zoals grootouders, familie, leiders van de jeugdbeweging, ... .

Ga langs bij de onthaalbalie in het Huis van de Bruggeling  (zonder afspraak) of in je gemeenteafdeling.

 

 Een reistoelating is in principe enkel nodig als een kind reist met iemand die NIET zijn/haar ouder is.

 

 

Procedure

  • Je stelt zelf een reistoelating op en ondertekent het document of
  • Je kan ook gebruik maken van een document dat de gemeente ter beschikking stelt. 

De handtekening op het document moet je nog laten wettigen, dit kan alleen als de persoon die getekend heeft als ouder zelf komt om zijn/haar handtekening te laten wettigen en ook zijn/haar identiteitskaart meebrengt.

 

Meebrengen

De persoon met het ouderlijk gezag brengt mee :

  • zijn/haar identiteitskaart of vervangend document
  • info over afreisdatum, terugkeerdatum, bestemming(en), organisatie/naam volwassen begeleider
  • pleegouder? Breng het bewijsstuk van de rechtbank of pleeginstelling mee m.b.t. het pleegouderschap.

Uitzonderingen

alleen voor minderjarigen

alleen geldig voor de tijdsduur van de reis van de minderjarige

Deel deze pagina