Schriftelijke huurwaarborg

Wanneer mensen zelf geen huurwaarborg kunnen betalen, kan het OCMW Brugge zich schriftelijk garant stellen in afwachting van het bijeensparen van de huurwaarborg.

Voorwaarden

> Verblijven op grondgebied Brugge
> Geen andere lopende huurwaarborg bij het OCMW Brugge hebben.
> De huurprijs moet in verhouding staan tot het inkomen.
> Een schriftelijk akkoord van de eigenaar om te werken met een schriftelijke huurwaarborg van het OCMW Brugge.

Procedure

Maak een afspraak.

Meebrengen

Voor huisvesting bij een sociale huisvestingsmaatschappij:
> elektronische identiteitskaart
> bevestiging van toewijzing of huurvoorstel of een (niet ondertekend) huurcontract
> bewijs van jouw inkomsten van de laatste 3 maanden
> rekeninguittreksels van jouw zicht- en spaarrekening(en) van de laatste 3 maanden


Voor huisvesting op de privémarkt:
> elektronische identiteitskaart
> bewijs van je inkomsten van de laatste 3 maanden
> rekeninguittreksels van je zicht- en spaarrekening van de laatste 3 maanden
> een schriftelijk akkoord of een verklaring van de eigenaar om te werken met een schriftelijke huurwaarborg van het OCMW Brugge
> huurvoorstel of een niet ondertekend huurcontract
> belangrijk! bij negatieve beslissing bestaat de mogelijkheid om van het contract af te zien

Deel deze pagina