Sport AXI-bonnen

 

sport AXI-bonnen 2018

Sport AXI-bonnen zijn een betaalmiddel voor diverse sportieve activiteiten op Brugs grondgebied zoals lidgeld bij een erkende Brugse sportclub, sportkampen, initiatielessen van de Sportdienst Brugge (sportshoppen, start to, ...), enzoverder.

Om aanspraak te maken op Sport AXI-bonnen moet je recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of in het bezit zijn van een participatiekaart van het OCMW. Vanaf de leeftijd van 3 jaar heeft men recht op Sport AXI-bonnen. De kinderen moeten wel bij de aanvrager gedomicilieerd zijn.

Verkrijgen Sport AXI-bonnen:
Een klevertje van het ziekenfonds van de gezinsleden meebrengen en afgeven aan het onthaal van het Huis van de Bruggeling. Per jaar heb je recht op een vast bedrag.

Terugbetaling Sport AXI-bonnen (enkel voor clubs of aanbieders van sport)
Download het aanvraagformulier en vul het volledig in. Stuur het formulier ondertekend en vergezeld van de sport AXI-bonnen naar de Sportdienst Brugge. Het bedrag wordt integraal terugbetaald.

  

Voorwaarden

De bonnen zijn bestemd voor alle Bruggelingen vanaf 3 jaar en je kan er diverse sportactiviteiten mee betalen op het Brugse grondgebied, zoals lidgeld bij een erkende Brugse sportclub, sportkampen, initiatielessen van de Sportdienst Brugge (sportshoppen, start to, ...), enzoverder. Let wel, deze sportbonnen kunnen niet gebruikt worden voor jeugdverenigingen en opvang.

 

Procedure

Kom tijdens de openingsuren langs in het Huis van de Bruggeling. Verplicht mee te brengen: een klevertje van het ziekenfonds.

De bonnen kunnen ook aangevraagd worden bij de Opvoedingswinkel Regio Brugge of bij het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie. 
Wil je de bonnen bestellen via deze instanties, dan dien je een afspraak te maken.

Meebrengen

Een klevertje van het ziekenfonds van de gezinsleden.

Deel deze pagina

Contactinformatie