Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel bevat inlichtingen uit het plannen- en vergunningenregister voor een bepaald perceel.

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je toevoegen aan de akten en overeenkomsten over onroerende goederen (vastgoed).

Notarissen, vastgoedmakelaars en particulieren kunnen een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen.

Het uittreksel vermeldt

  • of er stedenbouwkundige vergunningen zijn verleend
  • welke verordeningen en plannen (zoals bv RUP en BPA) van toepassing zijn
  • of er sprake is van erfdienstbaarheid of bouwovertredingen
  • in welke inventarissen (zoals bv leegstand) het goed is opgenomen

Procedure

Je doet de aanvraag

 

Meebrengen

Bij de aanvraag voeg je

  • uittreksel uit de kadastrale legger
  • kopie kadastraal perceelplan

 

Bedrag

30 euro per uittreksel.

 

 

Deel deze pagina

Contactinformatie