Stedenbouwkundige informatie

U kunt bij de themabalie Wonen & Omgeving terecht voor o.a. volgende vragen:

  • de voorschriften van een perceel
  • is een omgevingsvergunning of melding nodig voor de geplande werken?
  • vragen over mogelijke overtredingen

Indien u een complexer bouwproject plant en vooraf wil weten of het kans maakt om vergund te worden, kan u online of telefonisch een afspraak maken met de bevoegde stedenbouwkundig ambtenaar van de dienst Ruimtelijke Ordening. Een voorbespreking zal de vergunningsprocedure vlotter doen verlopen.

Meebrengen

Gelieve bij het maken van uw afspraak in het veld 'opmerkingen' al het adres van de bouwplaats of kadastrale gegevens mee te geven.

Ook kan het ons helpen als u verdere documentatie meebrengt:

  • enkele foto's
  • plannen
  • een schets
  • documentatie (vb. folder tuinhuis)
  • ...

Deel deze pagina