Jubilea sport- en ontspanningsverenigingen: subsidie

Wanneer je verenigingen 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaat, maak je kans op:

  • subsidie
  • logistieke en infrastructurele steun
  • ontvangst door het stadsbestuur

Voorwaarden

De maatschappelijke zetel van de vereniging (of het adres van de secretaris) bevindt zich al tien jaar in Brugge

Procedure

De vereniging dient een aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan ook online via het webformulier op deze pagina (knop 'online aanvragen').

Deze aanvraag bestaat uit:

  • een brief of het online aanvraagformulier waarin je om toelage vraagt
  • een bewijs waaruit blijkt dat de vereniging zoveel jaar bestaat
  • een ledenlijst

De Stad brengt je schriftelijk op de hoogte van de beslissing over je subsidieaanvraag.

Bedrag

Dit is afhankelijk van de aard van je vereniging en van het aantal jaar dat je vereniging bestaat. Bekijk het reglement.

Deel deze pagina

Contactinformatie