Subsidie voor sportverenigingen voor bouwen of verbeteren van infrastructuur

Als je met je sportvereniging een nieuw gebouw wil zetten of je bestaande infrastructuur wil verbouwen of aanpassen, dan kun je van de Stad eventueel een subsidie krijgen.
Dit uiteraard binnen de perken van de op de stadsbegroting voorziene kredieten.

Voorwaarden

 • De accommodatie bevindt zich op Brugs grondgebied.
 • Twee kredietwaardige leden van de sportvereniging zijn bereid een verbintenis te ondertekenen voor terugbetaling van de subsidie. De Stad kan de subsidie immers terugvorderen bij wijziging van bestemming van de accommodatie.

Procedure

 • Je legt je (ver)bouwplannen waarvoor je subsidie wil voor aan de Sportdienst. Dit dossier bestaat uit:
  1. Plannen van de aannemer en/of architect
  2. Een raming van de kosten

 • De Sportdienst legt je dossier ter goedkeuring voor aan het College van Burgemeester en Schepenen.

 • De Sportdienst brengt je schriftelijk op de hoogte van de beslissing van het College.

 • Nadat je je (ver)bouwplannen hebt uitgevoerd, dien je bij de Sportdienst vóór 1 juni een aanvraag voor subsidiëring in. Hierbij voeg je ook alle facturen.

 • De uitbetaling volgt in de loop van het jaar volgend op de aanvraag.

Meebrengen

Voor de werken

 • Plannen van de aannemer en/of architect
 • Een raming van de kosten

Na uitvoering van de werken

 • Alle facturen

Bedrag

De subsidie bedraagt in principe tien procent van de investering, met een maximum van 2500 euro.
Meer details: zie reglement.

Uitzonderingen

 • Verenigingen met een commercieel karakter of winstgevend doel komen niet in aanmerking.
 • Deze subsidie telt niet voor het bouwen of verbouwen van een cafetaria.

Regelgeving

Regelment toelage aan sportverenigingen voor het bouwen, uitbreiden of verbeteren van onroerende infrastructuur.

Deel deze pagina

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  Door corona werken we tijdelijk uitsluitend op afspraak. Leg je afspraak vast via https://afspraken.brugge.be. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge info@brugge.be

  • Vandaag gesloten
  • Morgen van 08:30 tot 17:00
  Alle openingsuren