Toelage voor innovatieve handelstools

Het stadsbestuur van Brugge verleent een toelage aan handelaars voor de introductie van innovatieve tools. Met deze toelage wordt het toenemend economisch belang van e-commerce en e-oplossingen voor de kleinhandel erkend en gestimuleerd en wordt bovendien leegstand in de winkelstraten vermeden.

Voorwaarden

Elke handelaar met een handelszaak in het doelgebied (zie ook reglement), heeft recht op een toelage voor de introductie van innovatieve tools (ontwikkeling van een webshop, interactieve kleedkamers, digitale etalages, smartphone- en tablet applicaties, interactieve informatiehouders, 3Dscans, ... => deze opsomming is niet limitatief).

De tussenkomst bedraagt 50% van de kosten van de ingediende facturen met een maximum van € 2.000€.

De toelage kan slechts éénmaal per kalenderjaar aangevraagd worden. 

De toelage wordt slechts verleend nadat de kosten door de toelageaanvrager werden gemaakt en voldaan, en nadat dit door de toelageaanvrager op basis van schriftelijke documenten is bewezen.

Procedure

Om de toelage te bekomen:

  1. dien je schriftelijk, per e-mail, of online via de knop bovenaan de pagina je aanvraag in.
  2. Wens je een medewerker aan het loket te spreken, dien je hiertoe telefonisch een afspraak te maken.
  3. De toelageaanvraag moet binnen de 6 maanden na het in gebruik nemen van de innovatieve tool ingediend worden; de aanvrager moet het bewijs hiervan zelf leveren.
  4. De aanvrager wordt per mail (of per brief indien de aanvraag per brief wordt opgestuurd) verwittigd van de beslissing m.b.t. de toelageaanvraag, dit uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de aanvraag.

De uitbetaling van de toelage gebeurt via een overschrijving op de rekening aangegeven door de toelageaanvrager, uiterlijk drie maanden na de gunstige beslissing.

Betoelaging is slechts mogelijk tot uitputting van het beschikbare budget. Hierbij wordt er rekening gehouden met de datum waarop de aanvraag tot uitbetaling aan de betrokken dienst werd bezorgd (datum bevestigingsmail, poststempel of bewijs van afgifte).

Meebrengen

De toelageaanvraag bevat de volgende elementen:

  • voorstelling van de handelszaak
  • een bondige (max 1 A4) omschrijving van het project
  • alle betrokken betalingsbewijzen en facturen

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 50% van de kosten van de ingediende facturen met een maximum van € 2.000€.

Regelgeving

Zie bijgevoegd reglement (begrippen en uitsluitingen, doelgebied, ...)

Deel deze pagina