Taxi - vervangwagen

Toelating voor het tijdelijk inzetten van een andere wagen dan de  vergunde taxi.

Procedure

De vervangingskaart voor taxi’s wordt gebruikt als een taxivoertuig hersteld moet worden in de garage.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • het voertuig wordt vervangen door een ander vergund voertuig (maar dat vb niet op de openbare weg mag parkeren = ovale roze kaart) => maak vervangingskaart aan
  • het voertuig wordt vervangen door een voertuig dat nog niet vergund is => dienst economie contacteren

 De vervangingskaart vermeldt de gegevens van het voertuig dat de vervanging doet. Dit voor een bepaalde periode.

Voorbeeld:

  • Het voertuig met herkenningsteken 0010 (vierkante taxiplaat) moet hersteld worden.
  • Het voertuig met herkenningsteken 0062 (ovale taxiplaat) zal de vervanging doen.

De roze ovale taxikaart van het voertuig 0062 gaat men uit het voertuig halen. De groene taxikaart van het voertuig 0010 wordt uitgehangen in het taxivoertuig 0062. Hiernaast plakt men nog de vervangingskaart waarop de gegevens van het voertuig 0062 ingevuld staan.

Regelgeving

  • Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.
  • Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003, gewijzigd op 18 juni 2010, betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
  • Gemeentelijk reglement van 27 maart 2012 betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Deel deze pagina