Taxibonnen

Je kan beroep doen op deze dienstverlening indien:
> je je niet meer vlot kan verplaatsen
> je geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer
> je niet over een eigen wagen beschikt

Voorwaarden

> minimum 18 jaar
> domicilie hebben in Brugge
> je inkomen een bepaald bedrag niet overschrijdt (max. tweemaal het leefloontarief)

Procedure

De aanvraag dient te gebeuren bij een maatschappelijk werker van de Dienst Zorgverlening van Mintus:
Ruddershove 4 te 8000 Brugge
t. 050 32 70 00
zorgverlening@mintus.be

> Een maatschappelijk werker van de Dienst Zorgverlening gaat na of je in aanmerking komt.
> Bij goedkeuring van de aanvraag ontvang je een erkenningskaart waarop het aantal toegekende Taxibonnen en de geldigheidsduur staat vermeld.
> Er kunnen maximum 10 Taxibonnen per maand aangekocht worden. Deze zijn te koop in deLokale Dienstencentra.
> Indien gewenst kunnen de Taxibonnen ook aan huis gebracht worden, tegen een vergoeding van 2 euro. Dit kan telefonisch aangevraagd worden in Lokaal Dienstencentrum De Balsemboom.

Meebrengen

> identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
> klevertje van de mutualiteit / ziekenbond
> inkomstengegevens (pensioen, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, gewaarborgd inkomen voor ouderen, kadastraal inkomen, huurinkomsten, ...)

Bedrag

Iedere gebruiker heeft maandelijks recht op maximum 10 taxibonnen van 2,50 euro per stuk, met een effectieve waarde van 5 euro per stuk. Elke bon is bij de aangesloten Brugse taxibedrijven het dubbel waard.
Indien gewenst kunnen de taxibonnen ook aan huis gebracht worden, tegen een vergoeding van 2 euro.

Deel deze pagina