Toelage voor bezigheidstehuizen voor niet-werkende personen met een beperking

Het stadsbestuur verleent een financiële tussenkomst aan bezigheidstehuizen voor niet-werkende meerderjarige personen met een beperking, met uitsluiting van deze opgericht door openbare besturen.

Dit uiteraard binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting van Stad Brugge.

De bezigheidstehuizen richten zich tot volwassen gehandicapte personen die niet bekwaam zijn om te werken, ook niet in een beschermde werkplaats en voorzien op permanente wijze in een aangepaste opvang, begeleiding, paramedische behandeling en verzorging.

Het bezigheidstehuis biedt arbeidsvervangende activiteiten aan en leert de personen diverse vaardigheden aan.

Deze bezigheidstehuizen moeten minstens één jaar zijn opgericht.

 

Procedure

Een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge en dit ten laatste op 1 mei volgende op het afgelopen werkjaar.

Meebrengen

Het bezigheidstehuis dat een toelage aanvraagt moet bij deze aanvraag voegen:

  • kopie van de erkenning door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap als bezigheidstehuis voor niet-werkende meerderjarige personen met een handicap;
  • samenstelling van het bestuur met naam, voornaam en adres;
  • financieel verslag en een jaarverslag van het voorbije werkjaar;
  • aanvraagformulier dat je kunt krijgen bij de dienst Welzijn met opgave van de gehandicapte personen en het aantal nachten/dagen dat zij in het bezigheidstehuis hebben verbleven gedurende het werkjaar.

Bedrag

Het bedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal leden. De leden moeten ingeschreven staan in het Brugse bevolkingsregister.

Regelgeving

De bezigheidstehuizen zijn erkend door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Het betreft erkende voorzieningen voor personen met een handicap, zoals bedoeld in artikel 3, § 1, categorie 13 van het Koninklijk Besluit nr. 81 van 10 november 1967.

Deel deze pagina