Toelage voor de herontwikkeling en ingebruikname van leegstaande handelspanden

De Stad Brugge wil Brugge als aantrekkelijke shoppingstad én als gastronomisch centrum blijvend stimuleren. Daarom voorzien we, binnen de beperking van het door de begroting goedgekeurde budget, ook toelages voor het vermijden van leegstand.

Voorwaarden

Een leegstaand handelspand is een pand waarvan de handelsruimte op het ogenblik van de start van de werken sedert minstens 6 maanden niet voor handelsdoeleinden werd gebruikt, behalve indien het om een pop-up gaat.  Het bewijs kan onder meer geleverd worden door de lijst van leegstaande verwaarloosde, ongeschikt en onbewoonbaarverklaarde panden, geregistreerd door de stedelijke diensten, of door andere bewijzen door aanvrager geleverd.

De toelage is er enkel voor leegstaande handelspanden die zich bevinden in de nominatieve lijst van volgende straten en pleinen – de poortstraten staan onderstreept:

-       in de binnenstad: Academiestraat, Braambergstraat, Breidelstraat, Burgstraat, Dijver, Dweersstraat, Eekhoutstraat, Eiermarkt, Ezelstraat, Geldmuntstraat, Genthof, Gentpoortstraat, Gruuthusestraat, Guido Gezelleplein, Hallestraat, Hoogstraat, Huidenvettersplein, Jan van Eyckplein, Jozef Suvéestraat, Katelijnestraat, Kuipersstraat, Langestraat, Mallebergplaats, Mariastraat, Markt, Muntpoort, Noordzandstraat, Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid, Oude Burg, Park, Philipstockstraat, Predikherenstraat, Rozenhoedkaai, Simon Stevinplein, Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Smedenstraat, Steenstraat, Stoofstraat, ‘t Zand, Vismarkt, Vlamingstraat, Vrijdagmarkt, Walplein, Walstraat, Wapenmakersstraat, Wijngaardstraat, Wollestraat en Zuidzandstraat;

-       in de randgemeenten: Zeedijk, Rederskaai, Oostendse Steenweg, Blankenbergse Steenweg, Scheepsdalelaan, Gistelse Steenweg, Torhoutse Steenweg, Rijselstraat, Leiselestraat, Baron Ruzettelaan, Generaal Lemanlaan, Astridlaan, Maalse Steenweg en Moerkerkse Steenweg, Dorpsplein (Dudzele), Sint-Lenardsstraat, Zeebruggelaan, Dudzelse Steenweg, Westkapelse Steenweg, Zwaanhofstraat, Heiststraat, Sint-Donaasstraat, Stationsstraat en Walram Romboudtstraat.

 

Procedure

De toelage wordt online (via de knop bovenaan de pagina), per mail of schriftelijk aangevraagd, en dit uiterlijk binnen de 6 maanden na afloop van de werkzaamheden.

Wil je met een medewerker spreken aan het loket, dan dien je telefonisch een afspraak te maken.

Het stadsbestuur kan onderzoek laten verrichten ter controle van de uitgevoerde werken en de verstrekte gegevens. Weigering van medewerking aan het onderzoek zal het verval van het recht op de toelage met zich meebrengen.

De toelageaanvraag wordt beoordeeld op:

-       kwaliteit: is de zaak een meerwaarde voor Brugge én kan zij het kwalitatieve imago dat het stadsbestuur nastreeft ondersteunen;

-       conformiteit met de voorwaarden van dit reglement;

-       realiteit en de duurzaamheid van de uitgevoerde werkzaamheden;

-       conformiteit met de vigerende kwaliteitsnormen en regelgeving (o.a. inzake brandveiligheid, ruimtelijke ordening, reclameverordening, milieunormering en hygiëne).

Het stadsbestuur brengt de aanvrager(s) op de hoogte van de beslissing over het al dan niet toekennen van de toelage, uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag, en, indien goedgekeurd, van het toegekende toelagebedrag.

De uitbetaling van een toegekende toelage gebeurt via overschrijving op de rekening aangegeven door de toelageaanvrager, uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de correct ingevulde betalingsaanvraag.

Meebrengen

De aanvraag moet worden gestaafd met:

  • een bewijsstuk dat aantoont dat het pand minstens 6 maanden leegstaat
  • met bewijsstukken van alle uitgaven die betrekking hebben op de uitgevoerde werken. Enkel facturen die maximum 3 jaar oud zijn op het ogenblik dat het dossier volledig is, worden in aanmerking genomen.
  • voldoende gedetailleerde foto's van het pand voor en na de werkzaamheden (indien er geen plaatsbezoek van een ambtenaar van de betrokken dienst gewenst is).

Bedrag

De toelage bestaat uit een financiële bijdrage in de kosten van de heropbouw of de herinrichting van het leegstaande handelspand voor 30% van alle ingediende facturen en van 50% van alle ingediende facturen die betrekking hebben op investeringen die ten gunste komen van het klimaat en een vermindering van de CO2 uitstoot en met een maximum van 15.000 euro. De toelage wordt berekend op de reële aantoonbare kosten exclusief BTW. 

Voor de investeringen rond klimaat en CO2 uitstoot baseren we ons op de stedelijke klimaatambities 2020.  Volgende investeringen komen in aanmerking voor de toelage:
- relighting naar 20 W/m2
- combinatie balansventilatie en schuifdeuren (ipv luchtgordijn)
- superisolerend glas (Ug 1,1 W/m2.K)
- slimme energiemeters
- (bijkomende) isolatie dak/zoldervloer (U: max. 0,3 W/m2.K)
- zonneboiler
- zonnepanelen

Voor handelszaken gelegen in de poortstraten of in postcode 8380 bedraagt de financiële bijdrage in de kosten van de heropbouw én de herinrichting 50% van alle ingediende facturen en 75% van alle ingediende facturen die betrekking hebben op investeringen die ten gunste komen van het klimaat en een vermindering van de CO2-uitstoot. De toelage wordt berekend op de reële aantoonbare kosten exclusief BTW en heeft een maximum van 15.000 euro.

 

 

Regelgeving

Economisch-commercieel impulsbeleid - toelagereglement

Deel deze pagina