Toelage voor vernieuwend & kwalitatief winkel- of horecaconcept

Het Stadsbestuur van Brugge wil handelaars die in Brugge een vernieuwend en kwalitatief winkel- of horecaconcept opzetten, ondersteunen door hen een toelage aan te bieden. Met deze toelage wil het bestuur Brugge als aantrekkelijke shoppingstad én als gastronomisch centrum blijvend stimuleren.

Voorwaarden

  • Startende ondernemers (hoogstens 2 jaar actief als zelfstandige in hoofdberoep)
  • Vernieuwend en kwalitatief concept: De opgestarte handelszaak moet een meerwaarde bieden en het kwalitatieve en innovatieve imago van Brugge als winkelstad, ondersteunen.
  • Er is nog geen gelijkaardige zaak in Brugge aanwezig.

 

Procedure

De toelageaanvraag kan online (via de knop bovenaan de pagina), per e-mail of per brief ingediend worden.

Wens je hierover een medewerker te spreken, dien je hiertoe telefonisch een afspraak te maken.

De aanvrager wordt per mail (of per brief indien de aanvraag per brief werd opgestuurd) verwittigd van de beslissing inzake de toelageaanvraag, dit uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de aanvraag.

De uitbetaling van de toelage gebeurt via een overschrijving op de rekening aangegeven door de aanvrager, uiterlijk drie maanden na de gunstige beslissing.

Betoelaging is slechts mogelijk tot uitputting van het beschikbare budget. Hierbij wordt er rekening gehouden met de datum waarop de aanvraag tot uitbetaling aan de betrokken dienst wordt bezorgd (datum bevestigingsmail, poststempel of bewijs van afgifte).

Meebrengen

  • Gegevens aanvrager (o.a. datum start activiteit in hoofdberoep)
  • voorstelling van de handelszaak
  • een bondige omschrijving (max 1 A4) van het vernieuwende en kwalitatieve winkel- of horecaconcept (+ hoe draagt het concept bij tot het op kaart zetten van Brugge als innovatieve en kwalitatieve winkelstad?)

Bedrag

De tussenkomst is éénmalig en bedraagt 5.000€

 

Regelgeving

Economisch-commercieel impulsbeleid - toelagereglement dd. 26 april 2016

Deel deze pagina