Toegankelijkheid handelspand of bedrijfsruimte verhogen: toelage

De Stad Brugge wil Brugge als aantrekkelijke shoppingstad én als gastronomisch centrum blijvend stimuleren. Deze toelage is bestemd voor handelaars en ondernemingen die hun pand toegankelijker willen maken voor mensen met een beperking. 

Voorwaarden

Het betreft structurele, duurzame aanpassingswerken en/of aankopen die de toegankelijkheid van het publieksgedeelte van het pand voor personen met een beperking mogelijk maken of vergemakkelijken en die verder gaan dan wat de gewestelijke verordening op de toegankelijkheid vereist. 

Komen in aanmerking: aanpassingen aan de in- en/of uitgang, het toilet en /of de weg ernaartoe.

 

Procedure

De toelage wordt online (via de knop bovenaan de pagina), per mail of schriftelijk aangevraagd en dit uiterlijk binnen de 6 maanden na afloop van de werkzaamheden. 

Wil je een medewerker spreken aan het loket, dan dien je telefonisch een afspraak te maken.

Voor meer info over het aanpassen van de in- en/of uitgang, het toilet, en/of de weg ernaartoe contact opgenomen worden met Inter, vestiging Brugge, marieke.vanloocke@inter.vlaanderen, Baron Ruzettelaan 7/0, 8310 Brugge, www.inter.vlaanderen

 

 

Meebrengen

De aanvraag moet gestaafd worden met een beschrijving van de uit te voeren werken en bewijsstukken van alle uitgaven m.b.t. betreffende werken.

 

Bedrag

De toelage bedraag 100% van de kostprijs van de werkzaamheden/aangekochte middelen, exclusief BTW, met een maximum van 1.500 euro. 

Uitzonderingen

Horeca komt ook in aanmerking voor deze toelage.

Regelgeving

Economisch-commercieel impulsbeleid - toelagereglement dd. 26 april 2016

Deel deze pagina