Toelage voor pop-ups - poortstraten & postcode 8380

De stad Brugge wil Brugge als aantrekkelijke shoppingstad én als gastronomisch centrum blijvend stimuleren. Het vermijden van leegstand is één van de maatregelen hiertoe. Daarom biedt de Stad een toelage aan voor pop-ups in de poortstraten en in deelgemeenten met postcode 8380.

Voorwaarden

  • De pop-ups dienen zich minimaal 3 maanden te vestigen in de poortstraten of in postcode 8380. 
  • De producten moeten kwalitatief of ambachtelijk zijn. Het mag niet gaan om de verkoop van producten uit stockverkoop, noch om de verkoop van producten van een hobbyclub. 
  • De toelage mag 1 maal per kalenderjaar aangevraagd worden door dezelfde aanvrager en is niet cumuleerbaar met andere toelagen. 

Procedure

De toelage wordt online (via de knop bovenaan de pagina), per e-mail of schriftelijk aangevraagd.

Wens je een medewerker te spreken, dan dien je hiertoe telefonisch een afspraak te maken.

De aanvraag gebeurt uiterlijk 6 maanden na het stopzetten van de pop-up. 

De aanvragen moeten met bewijsstukken van alle uitgaven gestaafd worden.

Meebrengen

  • gegevens aanvrager
  • gegevens (o.a. locatie) pop-up
  • duur pop-up
  • omschrijving van de te koop aangeboden producten
  • bewijsstukken van alle uitgaven

Bedrag

De toelage bedraagt 1.000 euro.

Regelgeving

Economisch-commercieel impulsbeleid - toelagereglement dd. 26 april 2016

Deel deze pagina