Toelage voor zwaluwnesten

Maak telefonisch een afspraak

Via het zwaluwproject van de Stad Brugge en Natuurpunt afdeling Brugge kun je een toelage ontvangen voor

 • de goede zorg voor bestaande nesten van huis-, boeren- en gierzwaluw
 • plaatsen van kunstnesten voor gierzwaluwen op het grondgebied van de stad.

 

één zwaluw maakt de lente niet

Voorwaarden

zie reglement

Procedure

Toelage voor vastsellen bewoonde zwaluwnesten (huiszwaluw, boerenzwaluw of gierzwaluw)

 • Stel je een bewoond zwaluwnest vast bij je woning dan meld je dat bij de Groendienst.
 • Een medewerker van Natuurpunt komt daarna de bewoonde nesten vaststellen.
 • Je krijgt van de medewerker een uitbetalingsaanvraag die je opstuurt naar de Groendienst.
 • Je verbindt je ertoe zorg te dragen voor de nesten en ze niet te verstoren of te verwijderen.

Toelage voor aanbrengen kunstnesten voor gierzwaluwen (bij restauratie- of nieuwbouwwerken)

De bouwheer die deze toelage wenst te ontvangen moet vóór de plaatsing een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12,8000 Brugge.

De toelage wordt slechts toegekend wanneer de voorgestelde plaatsing voldoende geschikt lijkt voor de huisvesting van gierzwaluwen.

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • Situeringsplan op 1/10.000

Bedrag

Bedrag toelage

Voor de goede zorg voor nesten van huis- en boerenzwaluwen of gierzwaluwen

 • 25 euro voor 1 tot 3 nesten
 • 50 euro voor 4 tot 10 nesten
 • 100 euro voor meer dan 10 nesten

Voor het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen bij restauratiewerken of nieuwbouw 

 • 50 euro per nest

Regelgeving

Stedelijk reglement ter betoelaging van nestgelegenheden voor zwaluwen

Deel deze pagina