Taxichauffeur: toelating uitoefenen beroep

De taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, moeten in het bezit zijn van een toelating taxibestuurder. Deze toelating kan je online (via knop bovenaan de pagina), per e-mail of schriftelijk aanvragen.

Voorwaarden

Moet een toelating als taxichauffeur te verkrijgen, moet je:

 • minstens 21 jaar zijn;
 • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden;
 • een geldig getuigschrift van geneeskundige schifting hebben;
 • een geldig rijbewijs voor het besturen van een taxivoertuig van de categorie B, C of D hebben;
 • en voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen.

Elke nieuwe kandidaat-taxichauffeur moet bovendien slagen voor een taxi-examen, uitgeschreven door Stad Brugge. 

Procedure

De toelating taxibestuurder betreft één kalenderjaar, namelijk het nieuwe kalenderjaar of de rest van het lopende kalenderjaar waarvoor de aanvraag wordt gedaan. 

Elk jaar moet je je aanvraag vernieuwen.

Wil je een medewerker spreken, maak dan eerst telefonisch een afspraak. 

Meebrengen

De (kandidaat) taxichauffeurs moeten steeds volgende documenten indienen:

 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maanden
 • kopie van een geldig rijbewijs voor het besturen van een taxivoertuig van de categorie B, C of D;
 • een geldig getuigschrift van geneeskundige schifting;
 • kopie van een geldige identiteitskaart.

Regelgeving

 • Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.
 • Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003, gewijzigd op 18 juni 2010, betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
 • Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Deel deze pagina